Nowa wersja systemu enova365 2401.2.6 i 2401.2.6-netW dniu 01 marca 2024 roku opublikowana została nowa wersja enova365
z numerem 2401.2.6 oraz 2401.2.6-net


★ NOWOŚCI★


Zmiany w funkcjonalności związane z przepisami na rok 2024, obejmują moduły: Handel, Kadry Płace oraz Księgowość.


HANDEL

★ KSeF. Na wydrukach faktur dodano możliwość umieszczenia kodu QR umożliwiającego weryfikację, czy faktura znajduje się w KSeF. Widoczność kodu QR oraz numeru KSeF na wydruku dokumentu włączana jest za pomocą parametru "Drukuj numer oraz kod QR KSeF" dostępnego w zakładce Wydruki w oknie definicji dokumentu.

 
KSIĘGOWOŚĆ

★ Deklaracja CIT-8. Zaktualizowano strukturę e-Deklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8(33).
 Deklaracja CIT-8E. Zaktualizowano strukturę e-Deklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8E(3) oraz CIT-8E(4).
 Deklaracje PIT. Zaktualizowano limit odliczenia składki zdrowotnej (liniowo) do kwoty 11 600 zł z datą aktualności od 01.01.2024.
 Grupy VAT. Przygotowano mechanizmy umożliwiające przygotowanie Deklaracji VAT-UE dla Grupy VAT w konfiguracji pracy na wielu bazach.
★Deklaracje VAT. W mechanizmie naliczania deklaracji VAT-7 udostępniono nowe symbole formularza: JPKV7M dla rozliczeń miesięcznych oraz JPKV7K dla rozliczeń kwartalnych. Symbole formularza są wykorzystywane w tytule płatności podatkowej generowanej do deklaracji VAT-7. Nowe symbole mają zastosowanie dla deklaracji generowanych za okres od 01.01.2024, tym samym zastępując dotychczasowe oznaczenia.
★ Jednostki Budżetowe. Dodano nową funkcjonalność pozwalającą na naliczanie not odsetkowych według stopy podatkowej dla należności rozliczonych częściowo. Dotychczas, system pozwalał na naliczanie not odsetkowych jedynie dla należności podatkowych rozliczonych w całości.

KADRY I PŁACE

★ Deklaracje PIT. Obsłużono wykazywanie na deklaracji PIT-11(29) przychodów sędziów oraz sędziów w stanie spoczynku.
★Nieobecności. Dodano sekcję "Nieobecność" wraz z parametrem "Wprowadzanie wniosku oraz nieobecności 'Urlop opiekuńczy (art 188 kp, godz.)' wyłącznie na pełne godziny", który na nowych bazach zostanie domyślnie ustawiony na "Tak" oraz umożliwiono ustawienie czy nieobecność "Zwolnienie od pracy - siła wyższa(godz.)" będzie można wprowadzić tylko w pełnych godzinach, czy również w minutach.
 Nieobecności. Umożliwiono rezygnację ze świadczenia rehabilitacyjnego.
★ Import z PUE. Umożliwiono automatyczny import z PUE nieobecności dla pracownika w przypadku rezygnacji ze świadczenia rehabilitacyjnego oraz umożliwiono zaimportowanie zasiłku opiekuńczego z PUE z wykorzystaniem parametru "Importuj automatycznie opiekę ZUS na nieobecność" w systemach z wielooddziałowością.
 Weryfikatory Czasu Pracy. Dodano nowy parametr "Tolerancja sumy odchyłek Wejść i Wyjść", dzięki któremu czas wejścia i wyjścia zostanie wygładzony zgodnie z planowanym zakończeniem pracy.
 Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 01.03.2024 r. oraz zaktualizowano "Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)", który od 01.04.2024 r. przyjmuje wartość: 107,6%.


W module Projekty i Budżetowanie:
 Budżetowanie. Dodano możliwość wpisywania komentarzy (uwag) do każdej pozycji dla edytowanej kwoty na liście ze szczegółami wersji planów.

W module Pulpit Pracownika:
 Czas pracy i nieobecności. Dodano nowe zestawienie "Grafik nieobecności", w którym pracownik może sprawdzić zaplanowane absencje swojego zespołu. Zestawienie uwzględnia pracowników przypiętych do tego samego elementu struktury oraz przełożonego.

Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji.
Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji net
   OBSERWUJ NAS:  


 
Zobacz inne

Nowe wersje systemu enova365