Nowa wersja systemu enova365 2401.1.2 i 2401.1.2-netW dniu 26 stycznia 2024 roku opublikowana została nowa wersja enova365
z numerem 2401.1.2 oraz 2401.1.2-net


★ NOWOŚCI★


Jest to wersja związana ze zmianami w przepisach na 2024, które mają swoje przełożenie na moduły: Handel, Kadry Płace oraz Księgowość.


HANDEL

★ KSeF. Dodano nowe kolumny: Kwota netto, Kwota brutto, Sposób zapłaty oraz Termin płatności na liście pobranych plików KSeF.  
 KSeF. Dodano możliwość uruchomienia wizualizacji plików KSeF na dokumentach ewidencji oraz na dokumentach handlowych.  
 KSeF. Zmodyfikowano wizualizacje plików KSeF. 
 KSeF. Dostosowano możliwość przypisania kategorii dla pobranych z KSeF plików faktur do zawartości licencji.  
 KSeF. Dodano możliwość uruchomienia wizualizacji plików KSeF na dokumentach ewidencji oraz na dokumentach handlowych. 
 KSeF. Dla towaru KSeF (wybrany w konfiguracji KSeF na potrzeby tymczasowego zastępowania na dokumentach towarów nierozpoznanych) dodano w konfiguracji ustawienie dotyczące komunikatów i działania sytemu.

KSIĘGOWOŚĆ

★ Deklaracja CIT-8. Zaktualizowano formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 33 oraz załączników: CIT-8/O do wersji 19, CIT-8/BR do wersji 10, CIT/8S do wersji 6, CIT/8SP do wersji 6, CIT/D do wersji 8, CIT/IP do wersji 5 oraz CIT/KW do wersji 4. Przygotowano również formularze dla nowych załączników: CIT/F w wersji 1 oraz CIT/M w wersji 2. 
★ Deklaracja CIT-8E. Zaktualizowano formularz, wydruk oraz schemat eDeklaracji dla deklaracji CIT-8E do wersji (4).
 Deklaracja CIT-8ST. W związku z publikacją w dniu 05.01.2024 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML eDeklaracji CIT-8ST(1), tj. wersji 2-0E, zaktualizowano strukturę eDeklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8ST(1). 
 Deklaracja CIT-RB. Zaktualizowano formularz, wydruk oraz schemat e-Deklaracji dla deklaracji CIT-RB do wersji 2.
 Deklaracje PIT. Dostosowano formularz Zaliczka PIT skala do aktualnych zasad opodatkowania najmu prywatnego. 
 Grupy VAT. Przygotowano mechanizmy umożliwiające przygotowanie Deklaracji VAT-UE dla Grupy VAT w konfiguracji pracy na wielu bazach. 
 Deklaracje VAT. Zgodnie z Ustawą z dnia 26.05.2023 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1059), czyli Pakietem SLIM VAT 3, z dniem 01.07.2023 weszły w życie przepisy mające wpływ na korektę roczną VAT w przypadku sprzedaży mieszanej, sporządzaną za 2023 rok.  
 KSeF. Rozszerzono zakres działania narzędzi służących do pobierania dokumentów z platformy KSeF o obsługę pobierania dokumentów sprzedażowych wystawionych przez podatnika.

KADRY I PŁACE

★ Deklaracje ZUS. Umożliwiono generowanie deklaracji ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a pozwalających na przekazanie do ZUS informacji niezbędnych do ustalenia pracownikowi prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. 
 Deklaracje ZUS. Dostosowano deklarację ZUS IWA do wykazywania pracowników przejętych na mocy art. 23' KP. 
 Dokumenty PPK. Rozszerzono treść komunikatu widocznego podczas próby zapisu przeliczonego dokumentu "PPK-rejestracja uczestnika" w przypadku, gdy pracownik nie został zgłoszony do PPK lub w kartotece ma nieuzupełnione dane adresowe.  
★ Umowa o pracę. Dodano nowy typ umowy o pracę: "Na okres próbny (do dnia porodu)". 
 Wskaźniki. Umożliwiono wskazanie na formularzu nieobecności związanej z urlopem wychowawczym, rodzicielskim oraz ojcowskim, którą częścią urlopu jest dana nieobecność.

Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji.
Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji net
   OBSERWUJ NAS:  


 
Zobacz inne

Nowe wersje systemu enova365