Samindruk

Wyzwania stawiane przed nowym systemem:

  • zgodność systemu z normami prawnymi,
  • dokładność w obliczaniu wynagrodzeń,
  • integracja z działającymi w firmie systemami księgowymi oraz rejestratorami i ewidencją czasu pracy,
  • komunikacja z systemami produkcyjnymi,
  • prosta i dwukierunkowa współpraca z arkuszem Excel, co daje możliwość sprawnego generowania raportów,
  • efektywność czasu pracy w systemie.
Klientowi zależało na tym, żeby nowy system kadrowo-płacowy działał zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Dodatkowo ważnym aspektem dla Klienta było możliwość zintegrowania nowego systemu ERP z obecnymi systemami, takimi jak: 
  • System RCP UNICARD.
  • System księgowy MS NAV.

Dlaczego system enova365? W związku z szybko zmieniającymi się przepisami oraz regulacjami prawnymi pojawiła się konieczność wymiany systemu na nowszy, bardziej intuicyjny oraz nadążający za galopującymi zmianami w przepisach polskiego prawa. Zadanie postawione przed systemem enova365 było dość trudne, bo był oceniany przez pryzmat bardzo dobrego programu kadrowo-płacowego, który przez okres kilkunastu lat w pełni się sprawdzał.

Ocena przebiegu wdrożenia SAMINDRUK:

"Wdrażając nowy system w dużej firmie, łącznie z pełną integracją z już funkcjonującymi systemami komputerowymi, należy się liczyć z tym, że wdrożenie nie będzie szybkie i proste.
W związku z tym wdrożenia nieznacznie przekroczyło zakładany czas, ale z tym liczyliśmy się od samego początku. Cały proces był kontrolowany wspólnie z firmą wdrożeniową COM@COM."

Ocena przebiegu wdrożenia COM@COM:

"Zaproponowaliśmy polski system ERP enova365, który zapewnia zgodność z polskimi przepisami prawa - zawsze na czas! Dzięki elastyczności systemu enova365 mogliśmy Klientowi zaproponować rozwiązania, które w pełni zautomatyzowały proces wyliczeń wynagrodzeń pracowników poprzez odpowiednie skonfigurowanie algorytmów elementów płacowych.
Dodatkowo na potrzeby wdrożenia powstały niezbędne integracje z zewnętrznymi systemami, a natywna integracja z pakietem MS Office (m.in. Excel) w łatwy sposób pozwala na import danych z Excel np.: dodatków płacowych oraz eksport gotowych raportów niezbędnych dla Klienta."

"Nie był to pierwszy wdrażany system w firmie, więc bardzo dokładnie wybieraliśmy jednostkę wdrożeniową zdając sobie sprawę, że gwarantuje to sprawność wdrożenia". ~ Danuta Sikorska, Kierownik Projektu