W dniu 17 marca 2023 roku opublikowana została nowa wersja enova365
z numerem 2212.4.12


★NOWOŚCI★

KADRY PŁACE I HR

✦ KZP, ZFM. Dostosowano nazewnictwo dotyczące kas zapomogowo-pożyczkowych do obowiązujących przepisów. W tym celu zmieniono skrót PKZP na KZP w wielu miejscach w systemie – szczegóły w ulotce.
Uwaga: Z powodu konwersji nazw praw z PKZP na KZP, Autoryzowani Partnerzy powinni zweryfikować, czy dodane przez nich prawa związane dotychczas z PKZP działają poprawnie.

✦ KZP, ZFM. Zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiono synchronizację elementów wynagrodzenia związanych z funduszami pożyczkowymi pomiędzy bazą kadrowo-płacową (baza źródłowa), a bazą do księgowania dokumentów dotyczących kas zapomogowo-pożyczkowych (baza docelowa).
Uwaga: Zalogowanie się do bazy źródłowej i bazy docelowej oraz dokonanie powyższych operacji będzie możliwe, jeżeli w obydwu bazach operator będzie miał zgodne loginy i hasła.

✦ KZP, ZFM. Umożliwiono synchronizację elementów związanych z funduszami pożyczkowymi pomiędzy bazami.
Uwaga: Do bazy docelowej KZP będą pobierane te elementy wynagrodzenia, które na definicji elementu na zakładce "Dodatkowe" w parametrze "Zakres danych" mają wskazaną definicję funduszu pożyczkowego, która została wybrana jako podlegająca synchronizacji w parametrze "Fundusze pożyczkowe podlegające synchronizacji".

✦ Praca Zdalna. Dodano dwa nowe elementy wynagrodzenia "Ekwiwalent za pracę zdalną" oraz "Ryczałt za pracę zdalną", które należą do rodzaju "Dodatek".

✦ Wydruki. Dostosowano i zaktualizowano wydruki związane z KZP i ZFM, Podstawą zasiłku, Badaniami lekarskimi, GUS-em, Oświadczeniem - PIT-3, PPK.FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

✦ Deklaracje. Zaktualizowano formularze, wydruki, schematy lub struktury XML Deklaracji CIT, CIT 8, CIT-8E, PIT, VAT, VAT-7, VAT-9M.

✦ Ewidencja dokumentów. Wprowadzono mechanizmy umożliwiające księgową obsługę kas zapomogowo - pożyczkowych (KZP) zgodnie z przepisami, które wchodzą w życie 11 kwietnia 2023.

✦ Ewidencja dokumentów. Dostosowano wyliczanie procedury VAT TP do okresu obowiązywania powiązania. Aktualnie procedura VAT TP wyliczy się, jeżeli data operacji (dostawy) zawiera się w okresie obowiązywania powiązania.

✦ Praca na wielu bazach. Przygotowano mechanizmy umożliwiające przygotowanie zbiorczego pliku JPK_V7 dla grupy VAT. Rozwiązanie obejmuje dwa elementy - przygotowanie zbiorczej deklaracji VAT-7(22) oraz przygotowanie zbiorczego pliku JPK_V7(2), który po podpisaniu powinien zostać wysłany w imieniu całej grupy VAT przez przedstawiciela grupy.


W module Praca Hybrydowa:

✦ Praca hybrydowa. Wprowadzono zmiany dotyczące wyboru miejsca pracy w funkcjonalności rejestracji czasu pracy.


W module Pulpity HR:

✦ e-wnioski. Dodano nowy e-wniosek związany z pracą zdalną: "e-wniosek o zmianę lub anulowanie okresu pracy zdalnej".


W module Pulpit Kierownika:

✦ Zestawienia Czasu Pracy. Dodano nowe definicje zestawień: "Czas pracy - edycja", która prezentuje kalendarz "Czas pracy" pracownika oraz "Plan pracy - edycja", która prezentuje kalendarz "Norma czasu pracy" pracownika.

✦ Umowy. Dodano nową zakładkę, która prezentuje listę umów B2B i APT podległych kierownikowi pracowników. Podobna zakładka widnieje w Pulpicie Pracownika.Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji.
   OBSERWUJ NAS:  


 
Zobacz inne

Nowe wersje systemu