enova365

Jeden system, wiele możliwości

enova365 to system ERP zaprojektowany dla poprawy wydajności operacyjnej przedsiębiorstwa. Rozwiązanie wykorzystywane jest przez ponad 17 tys. polskich przedsiębiorstw.

Firma przypomina w swojej strukturze żywy organizm, a enova365 doskonale tę strukturę odwzorowuje. Każdy etap rozwoju przedsiębiorstwa, to również rozwój i rozbudowa systemu enova365.

Multifunkcjonalność pod ręką,
skalowalność na wyciągnięcie ręki.

System enova365 zaprojektowano w ten sposób, by był odpowiedzią na rosnące potrzeby firmy. Podział na moduły dedykowany jest określonym procesom przedsiębiorstwa, od wielkości firmy, przez mobilność pracowników po rosnące potrzeby firmy. Mnogość rozwiązań daje możliwość zmiany modelu dostępu i przejścia na wyższą wersję, zgodnie z bieżącymi potrzebami firmy.

Zgodny z przepisami prawa.
Zawsze aktualny, zawsze rozwojowy!

System enova365 jest godny zaufania. Na bieżąco dostosowywany jest do dynamicznie zmieniających się przepisów prawa. O jakość produktów dba całe zaplecze ekspertów z zakresu zarządzania, księgowości, HR oraz kadr i płac. Zaufaj wiedzy ekspertów i prowadź swój biznes zgodnie z polskim ustawodawstwem - w cenie aktualizacji systemu.

Integracje - Integracje - Integracje!

System enova365, korzystając z zasobów zaawansowanej technologii, umożliwia integrację ze specjalistycznym oprogramowaniem branżowym. Dzięki współpracy z bankami, producentami drukarek, systemami przechowywania e-dokumentów czy rozliczania czasu pracy, projektowane są dedykowane rozwiązania. Całość funkcjonowania firmy skupia się w jednej aplikacji ERP!

Kontrola procesu. Kontroluj przepływ pracy. Dbaj o wyniki!

W kilku prostych krokach pospinaj procesy i osiągnij satysfakcjonujące wyniki. Przydziel operatorów, kontroluj realizację poszczególnych zadań, odnajduj zagubione dokumenty i zapomnij o przestojach pracy.

enova365 to indywidualne rozwiązania dla każdego

Sprawdź, w jakich obszarach wspieramy polskie firmy!

  • Sprzedaż i CRM
  • Handel i magazyn
  • Kadry, płace i HR
  • Finanse i księgowość
  • Procesy
  • Business intelligence
  • Nieruchomości
  • Produkcja
  • Projekty i usługi
  • Flota
Sprzedaż i CRM
Zwiększaj swoją sprzedaż dzięki nowoczesnym narzędziom, które możesz udostępnić swoim kontrahentom!

Prowadź ewidencje kontaktów z Klientem, realizuj kampanie i projekty ze swoimi Kontrahentami – w jednym miejscu!

Obserwuj i analizuj swoje leady sprzedażowe na każdym poziomie procesu sprzedaży dzięki obsłudze lejka sprzedażowego.

Korzystaj z wygodnego CRM w podróżach i podczas spotkań z Klientami – pomogą Ci w tym aplikacja mobilna i dedykowana funkcjonalność systemu enova365

Handel i magazyn
Planuj i nadzoruj obsługę zamówień, zleceń i magazynów – wszystkie dane w jednej aplikacji.

Udostępnij swoim klientom i dostawcom platformę do obsługi zamówień – Pulpit Kontrahenta. Przenieś relacje handlowe w sferę online!

Rejestruj zlecenia i obsługuj zamówienia automatycznie i bezpośrednio w systemie enova365.

Zarządzaj swoimi magazynami i kontroluj ich stany dzięki bieżącemu podglądowi, również z urządzeń mobilnych!

Kadry, płace i HR
Rekrutuj i zarządzaj pracownikami w oparciu o system, który daje gwarancję zgodności z polskim prawem oraz aktualnymi trendami HR.

Wszystkie dane o Twoich pracownikach – analizuj ścieżkę kariery i szkolenia. Monitoruj czas pracy. Wszystko w jednym miejscu.

Udostępnij swoim pracownikom portale do samoobsługi i zmniejsz kolejki do działu HR – zautomatyzuj procedury obiegu wniosków pracowniczych (urlopy, delegacje, zastępstwa).

Rozliczaj czas pracy, wynagrodzenia oraz przesyłaj deklaracje w systemie z gwarancją zgodności z przepisami polskiego prawa!

Finanse i księgowość
Skuteczne systemy wspomagające zarządzanie księgowością – prowadź rozrachunki firmy w oparciu o program, który jest zawsze zgodny z przepisami.

Wysyłaj pliki JPK bezpośrednio z systemu dzięki mechanizmowi sprawdzania poprawności i spójności danych. Generuj i wysyłaj eDeklaracje.

Wykonuj czynności na operacjach bankowych bezpośrednio w systemie enova365 – bez konieczności logowania do systemu bankowości internetowej.

Korzystaj z inteligentnego systemu wspierania rozliczeń rozrachunków oraz możliwości prowadzenia windykacji przeterminowanych należności – w jednym systemie.

Procesy
Usprawnij kluczowe procesy i zapewnij ich optymalny przebieg w Twojej organizacji. Specjalne oprogramowanie dla firm ułatwi Ci efektywny przepływ pracy.

Połącz procesy w firmie i zautomatyzuj zadania na każdym etapie. Pozwól pracownikom skupiać się na tym, co najważniejsze. Powtarzalne czynności zostaw systemowi enova365!

Wspieraj każdy proces w organizacji dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów DMS (Document Management System).

Sprawdzaj stan każdego procesu i nadzoruj jego przebieg – dowiedz się, jak Twoi pracownicy realizują swoje zadania.

Business intelligence
Zyskaj dostęp do wiedzy dzięki raportom analitycznym w systemie enova365 – oceniaj wskaźniki efektywności i podejmuj trafne decyzje.

Analizuj sytuację swojej firmy – zyskaj dostęp do danych w formie tabel i wykresów w Twoim panelu BI.

Twórz wskaźniki i raporty, których potrzebujesz – według danych z dowolnego obszaru systemu.

Udostępniaj wskaźniki swoim pracownikom na bieżąco w aplikacji, dokładnie w miejscu, w którym podejmują decyzje.

Nieruchomości
Zautomatyzuj i uprość część procesów związanych z zarządzaniem nieruchomościami, zwiększ ergonomię pracy i dostarcz informacje analityczne dotyczące grupy środków trwałych: grunty, budynki i budowle.

Gromadź w jednym miejscu dokumentację dot. nieruchomości, którymi zarządzasz.

Usprawnij przebieg wszystkich procesów biznesowych realizowanych w obszarze nieruchomości – od organizacji obowiązkowych przeglądów, przez umowy z najemcami czy wykonawcami, aż po remonty.

Zyskaj większą kontrolę kosztów eksploatacji nieruchomości.

Produkcja
Zautomatyzuj produkcję, zmniejsz koszty!

Integracja - ścisłe powiązanie produkcji z modułem handlowo - magazynowym.

Operacja - możliwość tworzenia wzorcowych operacji będących elementami produkcji.

Automatyzacja i optymalizacja - eliminacja błędów wynikających z "czynnika ludzkiego" z jednoczesną kontrolą produkcji.

Zarządzanie - ścisła kontrola obiegu informacji.

Projekty i usługi
Miej projekt pod kontrolą!

Zarządzaj skutecznie, w dowolnym miejscu i czasie, nadzoruj budżet i kontroluj plan biznesowy.

Powiąż różne projekty, także od innych kontrahentów (integracja z modułem CRM).

Kontroluj wydatki, raportuj wyniki, zapewnij płynność swojej firmie!

Flota
Zarządzaj swoją flotą pojazdów z pełnym przekonaniem o zgodności z aktualnymi regulacjami prawnymi, wykorzystując system, który zapewnia efektywność i nowoczesność w obszarze flotowym.

Analizuj i zarządzaj wszystkimi informacjami o pojazdach w jednym miejscu: Centralizuj dane dotyczące pojazdów, ich serwisowania, dokumentacji oraz historii użytkowania, co umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i łatwiejsze zarządzanie.

Automatyzuj procesy zarządzania flotą: Zminimalizuj czas potrzebny na administracyjną obsługę pojazdów, automatyzując rezerwacje, rozliczenia tras oraz dokumentację związanych z zdarzeniami i szkodami.

Rozliczaj koszty i integruj dane z innymi modułami księgowymi i handlowymi: Umożliwiaj automatyczne przekazywanie danych do systemów księgowości i handlu, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie budżetem i optymalizację wydatków operacyjnych.

Zwiększaj swoją sprzedaż dzięki nowoczesnym narzędziom, które możesz udostępnić swoim kontrahentom!

• Prowadź ewidencje kontaktów z Klientem, realizuj kampanie i projekty ze swoimi Kontrahentami – w jednym miejscu!

• Obserwuj i analizuj swoje leady sprzedażowe na każdym poziomie procesu sprzedaży dzięki obsłudze lejka sprzedażowego.

• Korzystaj z wygodnego CRM w podróżach i podczas spotkań z Klientami – pomogą Ci w tym aplikacja mobilna i dedykowana funkcjonalność systemu enova365.

Planuj i nadzoruj obsługę zamówień, zleceń i magazynów – wszystkie dane w jednej aplikacji.

• Udostępnij swoim klientom i dostawcom platformę do obsługi zamówień – Pulpit Kontrahenta. Przenieś relacje handlowe w sferę online!

• Rejestruj zlecenia i obsługuj zamówienia automatycznie i bezpośrednio w systemie enova365.

• Zarządzaj swoimi magazynami i kontroluj ich stany dzięki bieżącemu podglądowi, również z urządzeń mobilnych!

Rekrutuj i zarządzaj pracownikami w oparciu o system, który daje gwarancję zgodności z polskim prawem oraz aktualnymi trendami HR.

• Wszystkie dane o Twoich pracownikach – analizuj ścieżkę kariery i szkolenia. Monitoruj czas pracy. Wszystko w jednym miejscu.

• Udostępnij swoim pracownikom portale do samoobsługi i zmniejsz kolejki do działu HR – zautomatyzuj procedury obiegu wniosków pracowniczych (urlopy, delegacje, zastępstwa).

• Rozliczaj czas pracy, wynagrodzenia oraz przesyłaj deklaracje w systemie z gwarancją zgodności z przepisami polskiego prawa!

Skuteczne systemy wspomagające zarządzanie księgowością – prowadź rozrachunki firmy w oparciu o program, który jest zawsze zgodny z przepisami.

• Wysyłaj pliki JPK bezpośrednio z systemu dzięki mechanizmowi sprawdzania poprawności i spójności danych. Generuj i wysyłaj eDeklaracje.

• Wykonuj czynności na operacjach bankowych bezpośrednio w systemie enova365 – bez konieczności logowania do systemu bankowości internetowej.

• Korzystaj z inteligentnego systemu wspierania rozliczeń rozrachunków oraz możliwości prowadzenia windykacji przeterminowanych należności – w jednym systemie.

Usprawnij kluczowe procesy i zapewnij ich optymalny przebieg w Twojej organizacji. Specjalne oprogramowanie dla firm ułatwi Ci efektywny przepływ pracy.

• Połącz procesy w firmie i zautomatyzuj zadania na każdym etapie. Pozwól pracownikom skupiać się na tym, co najważniejsze. Powtarzalne czynności zostaw systemowi enova365!

• Wspieraj każdy proces w organizacji dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów DMS (Document Management System).

• Sprawdzaj stan każdego procesu i nadzoruj jego przebieg – dowiedz się, jak Twoi pracownicy realizują swoje zadania.

Zyskaj dostęp do wiedzy dzięki raportom analitycznym w systemie enova365 – oceniaj wskaźniki efektywności i podejmuj trafne decyzje.

• Analizuj sytuację swojej firmy – zyskaj dostęp do danych w formie tabel i wykresów w Twoim panelu BI.

• Twórz wskaźniki i raporty, których potrzebujesz – według danych z dowolnego obszaru systemu.

• Udostępniaj wskaźniki swoim pracownikom na bieżąco w aplikacji, dokładnie w miejscu, w którym podejmują decyzje.

Zautomatyzuj i uprość część procesów związanych z zarządzaniem nieruchomościami, zwiększ ergonomię pracy i dostarcz informacje analityczne dotyczące grupy środków trwałych: grunty, budynki i budowle.

• Gromadź w jednym miejscu dokumentację dot. nieruchomości, którymi zarządzasz.

• Usprawnij przebieg wszystkich procesów biznesowych realizowanych w obszarze nieruchomości – od organizacji obowiązkowych przeglądów, przez umowy z najemcami czy wykonawcami, aż po remonty.

• Zyskaj większą kontrolę kosztów eksploatacji nieruchomości.

Zautomatyzuj produkcję, zmniejsz koszty!

• Integracja - ścisłe powiązanie produkcji z modułem handlowo - magazynowym.

• Operacja - możliwość tworzenia wzorcowych operacji będących elementami produkcji.

• Automatyzacja i optymalizacja - eliminacja błędów wynikających z "czynnika ludzkiego" z jednoczesną kontrolą produkcji.

• Zarządzanie - ścisła kontrola obiegu informacji.

Miej projekt pod kontrolą!

• Zarządzaj skutecznie, w dowolnym miejscu i czasie, nadzoruj budżet i kontroluj plan biznesowy.

• Powiąż różne projekty, także od innych kontrahentów (integracja z modułem CRM).

• Kontroluj wydatki, raportuj wyniki, zapewnij płynność swojej firmie!

Zarządzaj swoją flotą pojazdów z pełnym przekonaniem o zgodności z aktualnymi regulacjami prawnymi, wykorzystując system, który zapewnia efektywność i nowoczesność w obszarze flotowym.

• Analizuj i zarządzaj wszystkimi informacjami o pojazdach w jednym miejscu: Centralizuj dane dotyczące pojazdów, ich serwisowania, dokumentacji oraz historii użytkowania, co umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i łatwiejsze zarządzanie.

• Automatyzuj procesy zarządzania flotą: Zminimalizuj czas potrzebny na administracyjną obsługę pojazdów, automatyzując rezerwacje, rozliczenia tras oraz dokumentację związanych z zdarzeniami i szkodami.

• Rozliczaj koszty i integruj dane z innymi modułami księgowymi i handlowymi: Umożliwiaj automatyczne przekazywanie danych do systemów księgowości i handlu, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie budżetem i optymalizację wydatków operacyjnych.

Zobacz interfejs enova365

Jakie są korzyści?

Szybki zwrot
z poniesionej inwestycji

Obniżenie
kosztów pracy

Zwiększenie
produktywności pracowników

Wysoki poziom
kontroli nad firmą

Łatwy dostęp
do informacji

Minimalizacja
błędnych decyzji

Poznaj naszych Klientów

Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości!

Szerokie możliwości konfiguracji dostosują system enova365
do każdego biznesu!

Poznaj zalety elastycznego oprogramowania ERP i skompletuj swój system ze wszystkich dostępnych opcji.

Wybierasz funkcje, które potrzebujesz!

Płacisz jedynie za wybrane moduły!

Moduły systemu są to elementy, których celem jest usprawnienie działania firmy w danym obszarze. W ramach enova365 moduły mają za zadanie współpracować ze sobą. Autoryzowany Partner wesprze Cię w dopasowaniu funkcji oraz liczby stanowisk pracy.
Będziesz mieć pewność, że płacisz jedynie za to, co jest niezbędne do wspierania Twojego biznesu!

Różne możliwości licencjonowania

Model zakupu odpowiedni dla Twoich możliwości i potrzeb.

Zakup

Standardowa forma, dzięki której stajesz się dożywotnim właścicielem licencji z możliwością aktualizacji oprogramowania do nowych wersji. W cenie zakupu otrzymujesz 12-miesięczną gwarancję. To rozwiązanie dla tych, którzy preferują formę zakupu na własność, lub otrzymują dotację bądź leasing na wdrożenie systemu.

Abonament

Możliwość wynajęcia oprogramowania w modelu opłat abonamentowych za korzystanie z wybranych modułów systemu. Opcja idealna dla małych i średnich firm o dynamicznej strukturze zatrudnienia.

Chmura

Oferta oprogramowania w chmurze to model usługowy. Obejmuje wynajem modułów w abonamencie wraz z serwerem w chmurze Microsoft Azure, aktualizacjami i backupami za abonamentową, miesięczną opłatę. Rozwiązanie polecane dla firm, które nie chcą inwestować w zaplecze IT.

Rozwiązania dla każdej wielkości firmy

System enova365 jest dostępny w trzech wariantach funkcjonalnych – oznaczonych kolorami: srebrnym, złotym i platynowym – tak, aby dokładnie odwzorować potrzeby małych, średnich i dużych firm. Wraz z rosnącymi potrzebami przedsiębiorstwa łatwo rozwijać system, a przejście między ich wariantami odbywa się na zasadzie dodania funkcjonalności z wyższej wersji, za różnicę w cenie.

Wersja srebrna

Rozwiązanie dla mikro- i małych firm. Funkcje, których potrzebujesz do pracy w standardowym zakresie, dostosowane do potrzeb Twojej firmy.

Wersja złota

Złote moduły enova365 powstały z myślą o wymagających użytkownikach i przeznaczone są dla średnich i dużych przedsiębiorstw.

Wersja platynowa

Moduły w wariancie platynowym są przeznaczone dla firm wielooddziałowych i korporacji, wymagających profilowanych funkcjonalności.

Sposób korzystania z systemu dostosowany do Ciebie

Oferta enova365 daje Ci możliwość korzystania z systemu z każdego urządzenia, z dowolnego miejsca – za sprawą czterech unikatowych interfejsów. Sam wybierasz opcję dostępu do danych swojej firmy. System enova365 jest dostępny w wielu wersjach językowych (polski, angielski i ukraiński).

Opcja standard

Możliwość korzystania z enova365 na urządzeniach poprzez interfejs okienkowy (oparty o standardowe okienka Windows forms) – najczęściej wykorzystywany do pracy stacjonarnej w biurze, idealny dla tych, którzy cenią klasyczny wygląd i sposób nawigacji w aplikacji biznesowej.

Opcja multi

Daje możliwość korzystania z systemu enova365 za pośrednictwem wielu interfejsów – okienkowego, przeglądarkowego (laptop, urządzenia przenośne), dotykowego (tablet) czy komórkowego (telefony z systemem Android) – decydując się na opcję Multi, zyskujesz możliwość korzystania z każdego interfejsu w ofercie enova365!

Przejście z korzystania z opcji standard na opcję multi obejmuje tylko różnicę w cenie.