Serwis

Umowa serwisowa

W celu sprawniejszego zarządzania projektem podzielono go na etapy. Zwykle etapy realizowane są sekwencyjnie, jednak istnieją takie, które można realizować jednocześnie (równolegle).

Proces wdrożenia, z uwzględnieniem poszczególnych etapów projektu, wygląda następująco:

• instalacja oprogramowania enova365,
• spotkania analityczne,
• dokument analizy przedwdrożeniowej,
• wstępna konfiguracja oprogramowania,
• wstępna migracja,
• szkolenie użytkowników,
• docelowa konfiguracja oprogramowania,
• docelowa migracja,
• asysta personalna,
• asysta telefoniczna i mailowa.

Skuteczna pomoc
w rozwiązywaniu problemów
Dedykowany
zespół specjalistów
Stałe
godziny wsparcia
Szybka reakcja na zgłoszenia
mailowe i telefoniczne
Możliwość szybkiej
pomocy zdalnej
Umowa
serwisowa

Umowa serwisowa zwiększa poziom bezpieczeństwa Twojej firmy, a także zapewnia szybką i skuteczną pomoc w kryzysowej sytuacji. Umowa serwisowa pomiędzy COM@COM, a Twoją firmą wskazuje warunki comiesięcznej współpracy oraz określa ilość wykupionych godzin pomocy. Po otrzymaniu zgłoszenia serwisowego, jest ono numerowane w systemie, opisywane przez konsultanta i przydzielane do odpowiedniego specjalisty, który niezwłocznie kontaktuje się z Klientem (telefonicznie, zdalnie).

W ramach usługi Opieki COM@COM zapewniamy dodatkowo:

• dostęp do bazy wiedzy bezpośrednio u producenta oprogramowania z gwarancją uzyskania pewnej i sprawdzonej informacji np. o zmianach planowanych w kolejnych wersjach, terminach udostępniania aktualizacji, wymaganiach związanych ze zmianami w przepisach prawnych itp.,

• szkolenia z funkcjonalności udostępnianych w nowych wersjach oprogramowania, dzięki którym wykorzystanie dodatkowych opcji systemu będzie możliwe do zrealizowania we własnym zakresie,

• możliwość wpływania na kierunki rozwoju systemu – opcja zgłaszania sugestii rozwojowych z informacją zwrotną na temat możliwości i terminu ich realizacji.

Dedykowany konsultant to:

• specjalista merytoryczny (dostępny na indywidualnej linii komórkowej), posiadający praktyczną wiedzę na temat COM@COM – na bazie wielu lat doświadczeń pracy w kilkudziesięciu projektach wdrożeń,

• koordynator wszelkich działań na linii COM@COM – Klient związanych z systemem ERP, w szczególności zobowiązań wynikających z zawartej Umowy Opieki Autorskiej, za którym stoi szereg naszych specjalistów,

• rzecznik Klienta w Soneta w przypadku sytuacji krytycznych, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy Klienta,

• prowadzący lub osobiście koordynujący obsługę zgłoszeń, doradztwo i audyt powdrożeniowy oraz oferujący pomoc i opiekę techniczną,

• osoba zapewniająca zindywidualizowane doradztwo biznesowe.

Pełne wsparcie
autoryzowanych partnerów

Pakiet szyty na miarę

Oferujemy pakiety pomocy serwisowej, które dostosowane są do potrzeb Klienta. Każdorazowo, umowa serwisowa może określać:

• ilość godzin (miesięcznie) pomocy zdalnej,
• ilość godzin szkoleniowych w siedzibie Klienta,
• prace programistyczne,
• maksymalny czas reakcji,
• wizyty w siedzibie Klienta,
• dodatkowe szkolenia modułowe.

Nie jest to katalog zamknięty. Dostosowujemy się do potrzeb rynku i każdorazowo do potrzeb Klienta. Rozliczamy się na podstawie czasu, którzy nasi konsultanci faktycznie poświęcili na rozwiązanie danego problemu.

Service Desk - Platforma Klienta

Wychodząc na przeciw naszym Klientom wdrożyliśmy wspólny kanał komunikacji.

Korzystanie z platformy ServiceDesk poprawia szybkość i jakość realizacji zgłoszeń dla naszych Klientów. Dodatkowo odbiorcy zyskali możliwość monitorowania, gdzie i na jakim etapie dane zgłoszenie serwisowe się znajduje.