TRIVA ERP

TRIVA ERP - liczy się każdy element

TRIVA ERP to system dostosowany do potrzeb średnich i dużych przedsiębiorstw. Oparty jest na unikalnej relacji biznesowej, na którą składają się trzy elementy: 
  • Klient,
  • Partner,
  • Produkt.
 
Każdy element jest ważny, a wszystkie części wzajemnie na siebie oddziałują. Takie połączenie gwarantuje skuteczne wdrożenie dedykowanego rozwiązania, w pełni dopasowanego do specyfiki organizacji.
 
TRIVA to nowoczesny system ERP, który organizuje przepływ pracy i informacji w firmach. Pozwala on użytkownikom efektywnie pracować, a w efekcie konkurować na rynku pracy.

Mobilne, kompleksowe wsparcie w postaci Kokpitów.

TRIVA dostępna jest w wersji przeglądarkowej, co umożliwia pracę w systemie z dowolnego miejsca oraz różnych urządzeń (telefon, tablet, laptop), 24 godziny na dobę. Dzięki temu użytkownik może mieć dostęp do danych firmowych zawsze i wszędzie.

Zgodność z przepisami polskiego prawa.

TRIVA ERP to oprogramowanie, które na bieżąco aktualizowane jest pod zmiany w polskim prawie. Działając na takim systemie zawsze będziesz miał pewność poprawności zaszytych w nim danych, a procesy w Twojej firmie przebiegać będą sprawnie i bez zakłóceń.

Wielofirmowość zaszyta w standardzie.

Dzięki elastycznym mechanizmom konfiguracyjnym, zaszytym w systemie, TRIVA ERP wspiera przepływ informacji i danych na poziomie całej struktury organizacyjnej. Jest to bowiem rozwiązanie nie tylko dla pojedynczych firm, ale również grup składających się z wielu spółek połączonych kapitałowo.

Dostęp do informacji w systemie dla użytkowników obcojęzycznych.

Zatrudniasz pracowników różnej narodowości? Praca z systemem TRIVA ERP będzie komfortowa także dla obcojęzycznych użytkowników (pracowników, udziałowców czy klientów) przez wzgląd na interfejs użytkownika, który obsługiwany jest w wielu językach: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, ukraińskim i rosyjskim.

Kokpit użytkownika - pełna personalizacja.

Kokpit użytkownika jest to główne miejsce pracy w systemie TRIVA. Każdy operator ma w zasięgu ręki (na startowym pulpicie) wszystko to, co jest mu najpotrzebniejsze. Kokpity są w pełni modyfikowalne, co oznacza, że możesz stworzyć widok w pełni dostosowany pod swoje bieżące zadania i wymagania. Znajdować się tam będą główne informacje zebrane z poziomu formularzy, stron list, stron widoków głównych użytkownika i raportów. Na wstępie ujrzeć możesz listę zadań na dany dzień bądź miesiąc, kalendarz, notatki, repozytorium dokumentów, wskaźniki KPI.

TRIVA ERP - system zbudowany według najnowszej technologii

Zobacz interfejs TRIVA ERP

Jakie są korzyści?

Wbudowany system BI
oraz mechanizm Workflow

Lepsze wyniki
biznesowe Twojej firmy

Możliwość pełnej personalizacji
Kokpitu użytkownika

Dostęp do danych
w czasie rzeczywistym

Kontrola nad firmą 24h na dobę
przez dowolne urządzenie

Eliminacja czasochłonnych, podatnych na błędy, ręcznych procesów

Sprawdź, w jakich obszarach wspieramy polskie firmy!

  • Sprzedaż i zakupy
  • Zarządzanie relacjami z kontrahentami (CRM)
  • Zarządzanie projektami
  • Finanse i księgowość
  • Majątek trwały
  • Kadry, płace i zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Sprzedaż i zakupy

Zaawansowana obsługa dokumentów i procesów: Moduł Sprzedaż i Zakupy oferuje możliwość tworzenia i zarządzania dokumentami w sposób odzwierciedlający realne procesy biznesowe w firmie, w tym dedykowane opcje dla przedsiębiorstw zajmujących się montażem i składaniem produktów. Umożliwia łączenie dokumentów w relacje, co sprzyja lepszemu odwzorowaniu i zarządzaniu procesami zakupowymi i sprzedażowymi.

Kompleksowa baza danych i analiza: Dzięki rozbudowanym kartotekom towarów, usług i kontrahentów, moduł umożliwia szczegółowe zarządzanie informacjami o produktach, w tym danych technicznych, zdjęć, listy zamienników, a także warunkach handlowych z kontrahentami. Funkcjonalność ta wspiera efektywne zarządzanie sprzedażą, zakupami oraz magazynem, oferując jednocześnie bieżącą analizę stanu należności i zobowiązań.

Mobilność i elastyczność w zarządzaniu: Moduł zapewnia dostęp do danych i zarządzanie nimi z dowolnego miejsca i czasu, dzięki obsłudze urządzeń mobilnych. Oferuje również szeroki zakres konfiguracji cenników, rabatów, umów cyklicznych oraz możliwość tworzenia własnych raportów i zestawień analitycznych, co zwiększa elastyczność i dostosowanie do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa.

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

Zintegrowane zarządzanie relacjami: CRM w systemie TRIVA umożliwia łatwe i szybkie budowanie zaawansowanych baz kontaktów, zapewniając jednoczesny dostęp do kompleksowej historii interakcji z kontrahentami, co ułatwia efektywne podtrzymywanie i rozwijanie relacji biznesowych.

Optymalizacja procesów sprzedażowych: Dzięki możliwości modelowania lejka sprzedażowego, od identyfikacji szansy sprzedaży aż po finalizację transakcji, system TRIVA pozwala na precyzyjne zarządzanie etapami sprzedaży, co przekłada się na zwiększenie efektywności działań sprzedażowych i lepsze wyniki finansowe.

Wszechstronne wsparcie dla zespołów mobilnych i serwisowych: System TRIVA oferuje narzędzia niezbędne do zarządzania pracą zespołów mobilnych i serwisowych, w tym dostęp do danych w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybką reakcję na potrzeby klientów i dynamiczne dostosowanie oferty do bieżącej sytuacji na rynku.

Zarządzanie projektami

Kompleksowe planowanie i kontrola budżetu: Moduł Zarządzania Projektami w systemie TRIVA umożliwia szczegółowe tworzenie i zarządzanie budżetem projektu, oferując funkcje planowania przychodów i kosztów, automatyzację kwalifikacji kosztów oraz pełną kontrolę nad edycją i śledzeniem budżetu, co zapewnia efektywne zarządzanie finansami projektu.

Zaawansowane narzędzia do planowania i monitorowania projektu: Dzięki obsłudze Diagramu Gantta, system pozwala na intuicyjne planowanie zadań i ich rozplanowanie w czasie, nawet w przypadku nakładania się poszczególnych etapów projektu. Możliwość definiowania hierarchii zadań i wzajemnych zależności między nimi ułatwia zarządzanie złożonymi projektami i optymalizację procesów pracy.

Elastyczność w zarządzaniu różnorodnymi projektami: TRIVA oferuje wsparcie dla projektów finansowanych ze środków unijnych, umożliwiając definiowanie różnych typów budżetów (np. dla środków trwałych, kosztów reprezentacji) i ich konsolidację. Taka elastyczność w zarządzaniu projektami pozwala na dostosowanie do specyficznych wymagań finansowych i operacyjnych różnorodnych inicjatyw.

Finanse i księgowość

Zgodność z przepisami i automatyzacja księgowości: Moduł Finanse i Księgowość w systemie TRIVA zapewnia pełną zgodność z aktualnymi przepisami ustawodawczymi, oferując narzędzia automatyzujące ewidencjonowanie transakcji i tworzenie zestawień księgowych. Umożliwia łatwą rejestrację dokumentów dla celów VAT oraz obsługę deklaracji i plików JPK, co znacząco usprawnia procesy księgowe.

Kompleksowa obsługa finansowa: System umożliwia bieżącą kontrolę nad rozrachunkami i obrotem środków pieniężnych, w tym realizację przelewów zwykłych, walutowych oraz do ZUS i Urzędu Skarbowego. Integracja z Webserwisami zapewnia dostęp do bankowości elektronicznej, co pozwala na efektywne zarządzanie finansami firmy.

Wsparcie w windykacji i analizie biznesowej: TRIVA wspomaga procesy windykacji przeterminowanych należności, automatyzując działania windykacyjne i egzekucyjne. Dodatkowo, oferuje możliwość raportowania i analizy biznesowej z indywidualnymi wskaźnikami KPI, co ułatwia monitorowanie i optymalizację wyników finansowych przedsiębiorstwa.

Majątek trwały

Zgodność z przepisami i elastyczność w ewidencji: Moduł Majątek Trwały umożliwia prowadzenie kompleksowej ewidencji składników majątku trwałego, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości lub MSR, oferując elastyczność w definiowaniu procesów amortyzacji oraz możliwość ewidencjonowania różnorodnych składników majątkowych, w tym wartości niematerialnych i prawnych.

Automatyzacja i intuicyjność obsługi: Dzięki zautomatyzowanemu procesowi naliczania amortyzacji i intuicyjnej obsłudze kartoteki majątku trwałego, moduł znacząco obniża koszty operacyjne i ułatwia zarządzanie majątkiem, zapewniając jednocześnie generowanie wydruków i dokładną inwentaryzację z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych.

Precyzyjne zarządzanie i analiza majątku: Moduł oferuje zaawansowane funkcje do zarządzania i analizy majątku trwałego, w tym prowadzenie ewidencji w podziale na wartości bilansowe i podatkowe, możliwość wprowadzania wyjątków w planie amortyzacji oraz prowadzenie szczegółowej ewidencji dokumentów związanych z obrotem środkami trwałymi, co umożliwia efektywne zarządzanie i optymalizację kosztów.

Kadry, płace i zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)

Automatyzacja i elastyczność w zarządzaniu kadrami i płacami: TRIVA oferuje zaawansowane mechanizmy automatyzujące obsługę kadrowo-płacową, umożliwiając organizację elektronicznej dokumentacji pracowniczej (e-teczki), co skraca czas przechowywania dokumentów i obniża koszty. System zapewnia również elastyczność w rozliczaniu wynagrodzeń, dostosowując się do indywidualnych potrzeb organizacji.

Mobilność i samodzielność dla pracowników i przełożonych: Dzięki mobilnym rozwiązaniom, pracownicy mogą samodzielnie składać wnioski o nieobecności czy zmianę danych osobowych, a przełożeni – łatwo je akceptować lub odrzucać. Mobilność systemu pozwala na wykonywanie tych czynności z dowolnego miejsca, co zwiększa efektywność i satysfakcję z pracy.

Wsparcie dla procesów HR i rekrutacji: TRIVA usprawnia codzienną pracę działu HR, automatyzując procesy rekrutacyjne i umożliwiając przeprowadzenie okresowych ocen pracowników. System wspiera również generowanie deklaracji rozliczeniowych i statystycznych, co ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi w zgodzie z przepisami i potrzebami statystycznymi.

• Zaawansowana obsługa dokumentów i procesów: Moduł Sprzedaż i Zakupy oferuje możliwość tworzenia i zarządzania dokumentami w sposób odzwierciedlający realne procesy biznesowe w firmie, w tym dedykowane opcje dla przedsiębiorstw zajmujących się montażem i składaniem produktów. Umożliwia łączenie dokumentów w relacje, co sprzyja lepszemu odwzorowaniu i zarządzaniu procesami zakupowymi i sprzedażowymi.

• Kompleksowa baza danych i analiza: Dzięki rozbudowanym kartotekom towarów, usług i kontrahentów, moduł umożliwia szczegółowe zarządzanie informacjami o produktach, w tym danych technicznych, zdjęć, listy zamienników, a także warunkach handlowych z kontrahentami. Funkcjonalność ta wspiera efektywne zarządzanie sprzedażą, zakupami oraz magazynem, oferując jednocześnie bieżącą analizę stanu należności i zobowiązań.

• Mobilność i elastyczność w zarządzaniu: Moduł zapewnia dostęp do danych i zarządzanie nimi z dowolnego miejsca i czasu, dzięki obsłudze urządzeń mobilnych. Oferuje również szeroki zakres konfiguracji cenników, rabatów, umów cyklicznych oraz możliwość tworzenia własnych raportów i zestawień analitycznych, co zwiększa elastyczność i dostosowanie do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa.

• Zintegrowane zarządzanie relacjami: CRM w systemie TRIVA umożliwia łatwe i szybkie budowanie zaawansowanych baz kontaktów, zapewniając jednoczesny dostęp do kompleksowej historii interakcji z kontrahentami, co ułatwia efektywne podtrzymywanie i rozwijanie relacji biznesowych.

• Optymalizacja procesów sprzedażowych: Dzięki możliwości modelowania lejka sprzedażowego, od identyfikacji szansy sprzedaży aż po finalizację transakcji, system TRIVA pozwala na precyzyjne zarządzanie etapami sprzedaży, co przekłada się na zwiększenie efektywności działań sprzedażowych i lepsze wyniki finansowe.

• Wszechstronne wsparcie dla zespołów mobilnych i serwisowych: System TRIVA oferuje narzędzia niezbędne do zarządzania pracą zespołów mobilnych i serwisowych, w tym dostęp do danych w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybką reakcję na potrzeby klientów i dynamiczne dostosowanie oferty do bieżącej sytuacji na rynku.

• Kompleksowe planowanie i kontrola budżetu: Moduł Zarządzania Projektami w systemie TRIVA umożliwia szczegółowe tworzenie i zarządzanie budżetem projektu, oferując funkcje planowania przychodów i kosztów, automatyzację kwalifikacji kosztów oraz pełną kontrolę nad edycją i śledzeniem budżetu, co zapewnia efektywne zarządzanie finansami projektu.

• Zaawansowane narzędzia do planowania i monitorowania projektu: Dzięki obsłudze Diagramu Gantta, system pozwala na intuicyjne planowanie zadań i ich rozplanowanie w czasie, nawet w przypadku nakładania się poszczególnych etapów projektu. Możliwość definiowania hierarchii zadań i wzajemnych zależności między nimi ułatwia zarządzanie złożonymi projektami i optymalizację procesów pracy.

• Elastyczność w zarządzaniu różnorodnymi projektami: TRIVA oferuje wsparcie dla projektów finansowanych ze środków unijnych, umożliwiając definiowanie różnych typów budżetów (np. dla środków trwałych, kosztów reprezentacji) i ich konsolidację. Taka elastyczność w zarządzaniu projektami pozwala na dostosowanie do specyficznych wymagań finansowych i operacyjnych różnorodnych inicjatyw.

• Zgodność z przepisami i automatyzacja księgowości: Moduł Finanse i Księgowość w systemie TRIVA zapewnia pełną zgodność z aktualnymi przepisami ustawodawczymi, oferując narzędzia automatyzujące ewidencjonowanie transakcji i tworzenie zestawień księgowych. Umożliwia łatwą rejestrację dokumentów dla celów VAT oraz obsługę deklaracji i plików JPK, co znacząco usprawnia procesy księgowe.

• Kompleksowa obsługa finansowa: System umożliwia bieżącą kontrolę nad rozrachunkami i obrotem środków pieniężnych, w tym realizację przelewów zwykłych, walutowych oraz do ZUS i Urzędu Skarbowego. Integracja z Webserwisami zapewnia dostęp do bankowości elektronicznej, co pozwala na efektywne zarządzanie finansami firmy.

• Wsparcie w windykacji i analizie biznesowej: TRIVA wspomaga procesy windykacji przeterminowanych należności, automatyzując działania windykacyjne i egzekucyjne. Dodatkowo, oferuje możliwość raportowania i analizy biznesowej z indywidualnymi wskaźnikami KPI, co ułatwia monitorowanie i optymalizację wyników finansowych przedsiębiorstwa.

• Zgodność z przepisami i elastyczność w ewidencji: Moduł Majątek Trwały umożliwia prowadzenie kompleksowej ewidencji składników majątku trwałego, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości lub MSR, oferując elastyczność w definiowaniu procesów amortyzacji oraz możliwość ewidencjonowania różnorodnych składników majątkowych, w tym wartości niematerialnych i prawnych.

• Automatyzacja i intuicyjność obsługi: Dzięki zautomatyzowanemu procesowi naliczania amortyzacji i intuicyjnej obsłudze kartoteki majątku trwałego, moduł znacząco obniża koszty operacyjne i ułatwia zarządzanie majątkiem, zapewniając jednocześnie generowanie wydruków i dokładną inwentaryzację z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych.

• Precyzyjne zarządzanie i analiza majątku: Moduł oferuje zaawansowane funkcje do zarządzania i analizy majątku trwałego, w tym prowadzenie ewidencji w podziale na wartości bilansowe i podatkowe, możliwość wprowadzania wyjątków w planie amortyzacji oraz prowadzenie szczegółowej ewidencji dokumentów związanych z obrotem środkami trwałymi, co umożliwia efektywne zarządzanie i optymalizację kosztów.

• Automatyzacja i elastyczność w zarządzaniu kadrami i płacami: TRIVA oferuje zaawansowane mechanizmy automatyzujące obsługę kadrowo-płacową, umożliwiając organizację elektronicznej dokumentacji pracowniczej (e-teczki), co skraca czas przechowywania dokumentów i obniża koszty. System zapewnia również elastyczność w rozliczaniu wynagrodzeń, dostosowując się do indywidualnych potrzeb organizacji.

• Mobilność i samodzielność dla pracowników i przełożonych: Dzięki mobilnym rozwiązaniom, pracownicy mogą samodzielnie składać wnioski o nieobecności czy zmianę danych osobowych, a przełożeni – łatwo je akceptować lub odrzucać. Mobilność systemu pozwala na wykonywanie tych czynności z dowolnego miejsca, co zwiększa efektywność i satysfakcję z pracy.

• Wsparcie dla procesów HR i rekrutacji: TRIVA usprawnia codzienną pracę działu HR, automatyzując procesy rekrutacyjne i umożliwiając przeprowadzenie okresowych ocen pracowników. System wspiera również generowanie deklaracji rozliczeniowych i statystycznych, co ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi w zgodzie z przepisami i potrzebami statystycznymi.