Wdrożenia

Audyt i wdrożenie systemu ERP w Twojej firmie

Decydując się na realizację wdrożenia z COM@COM Klient ma pewność uzyskania usług świadczonych na wysokim poziomie. Metodyka wdrożenia, którą wykorzystujemy do realizacji projektów, powstała w oparciu o standardy PRINCE2, PMBoK, PMI (Project Management Institute), Agile, Scrum oraz wieloletnie doświadczenie z realizacji projektów prowadzonych w średnich i dużych firmach z wielu branż.

Komunikacja i etapy
realizacji projektu

W celu sprawniejszego zarządzania projektem podzielono go na etapy. Zwykle etapy realizowane są sekwencyjnie, jednak istnieją takie, które można realizować jednocześnie (równolegle).

Proces wdrożenia, z uwzględnieniem poszczególnych etapów projektu, wygląda następująco:

• instalacja oprogramowania enova365,
• spotkania analityczne,
• dokument analizy przedwdrożeniowej,
• wstępna konfiguracja oprogramowania,
• wstępna migracja,
• szkolenie użytkowników,
• docelowa konfiguracja oprogramowania,
• docelowa migracja,
• asysta personalna,
• asysta telefoniczna i mailowa.

Opis etapów projektu wdrożenia

Instalacja oprogramowania enova365
We wskazanych przez klienta zasobach sprzętowych lub w wyznaczonych oddzielną umową zasobach chmurowych, konsultanci COM@COM instalują oprogramowania niezbędne do realizacji dalszych etapów wdrożenia - w trakcie instalacji dokonywana jest prekonfiguracja systemu umożliwiająca uruchomienie oprogramowania na serwerze i wskazanych przez klienta stacjach roboczych.
Spotkania analityczne
Po powołaniu zespołów wdrożeniowych, organizowane są sesje analizy przedwdrożeniowej; spotkania te odbywają się w grupach obszarowych (np. produkcja, logistyka, księgowość, itp.), ich celem jest szczegółowe ustalenie i potwierdzenie wymagań klienta odnoszących się do wdrażanego systemu ERP.
Dokument analizy przedwdrożeniowej
Na podstawie zatwierdzonych przez klienta notatek z sesji analitycznych konsultanci COM@COM przygotowują dokument analizy, który jest przez klienta weryfikowany pod względem poprawności i kompletności; istotną częścią dokumentu analizy jest lista specyficznych modyfikacji wraz z rekomendacją zasadności ich realizacji.
Wstępna konfiguracja oprogramowania
Konsultanci COM@COM konfigurują zainstalowane oprogramowanie zgodnie z informacjami pozyskanymi na etapie sesji i opisanymi w dokumencie analizy przedwdrożeniowej.
Wstępna migracja
W ramach tego etapu konsultanci COM@COM importują dane do zainstalowanego i wstępnie skonfigurowanego systemu; klient potwierdza poprawność wstępnie (testowo) przygotowanego oprogramowania COM@COM.
Szkolenie użytkowników
W odpowiednio dobranych grupach użytkowników konsultanci COM@COM przeprowadzają szkolenia z zakresu czynności, które użytkownicy będą realizować z pomocą oprogramowania enova365; jednocześnie przeprowadzane jest szkolenie dla administratorów klienta z zakresu podstaw konfiguracji oprogramowania enova365, zarządzania użytkownikami, itp.
Docelowa konfiguracja oprogramowania
Na podstawie uwag zebranych w trakcie weryfikacji wstępnej konfiguracji oraz uwag zebranych podczas szkoleń, konsultanci COM@COM uzupełniają i uaktualniają konfigurację oprogramowania; na tym etapie uruchomione są już też pozostałe elementy, w tym modyfikacje określone w dokumencie analizy.
Docelowa migracja
Bezpośrednio przed startem produkcyjnym systemu konsultanci COM@COM importują aktualne dane, wybrane dane importowane są po starcie systemu.
Asysta personalna
W pierwszych dniach użytkowania przez klienta oprogramowania konsultanci COM@COM asystują przy pracy użytkowników wspierając ich w codziennych czynnościach.
Asysta telefoniczna i mailowa
W pierwszych tygodniach użytkowania oprogramowania klient może nadal korzystać ze wsparcia konsultantów realizujących projekt, wsparcie to odbywa się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (platforma ServiceDesk).
Previous slide
Next slide

Zespoły realizujące

Realizacja projektów wdrożeniowych powierzana jest wykwalifikowanym i doświadczonym konsultantom COM@COM. Zespoły projektowe powoływane są spośród konsultantów o wieloletnim doświadczeniu bezpośrednio zatrudnionych w naszej firmie.

Posiadamy dedykowanych konsultantów we wszystkich obszarach biznesowych, w których mogą być realizowane prace wdrożeniowe m.in. finanse i księgowość, kadry i płace, logistyka (magazyn, sprzedaż, zamówienia), produkcja, Bussines Intelligence, projekty. Kompleksowy i profesjonalny nadzór nad projektem gwarantujący wysoką jakość usług i bezpieczeństwa przedsięwzięcia zapewniają kierownicy projektu (ang. Project Manager). 

W trakcie przygotowania projektu wyznaczany jest kierownik projektu, a na etapie inicjowania projektu dobierany jest zespół projektowy, którego doświadczenie pozwala zrealizować projekt z sukcesem.

Metodologia prowadzenia projektów ERP