CASE STUDY

HENKELL FREIXENET POLSKA

Podniesienie umiejętności pracowników w obszarach Power BI, Power Query, Excela oraz automatyzacji procesów.
Grupą docelową szkolenia byli pracownicy działu analiz handlowych.

Informacje o projekcie

Przedsiębiorstwo

Henkell Freixenet Polska

Kategoria

Wyroby winiarskie

Rozpoczęcie

______

Zakończenie

______

HENKELL FREIXENET POLSKA

Sytuacja przed szkoleniem z Power BI, Power Query, Excela i automatyzacji procesów

Wzrastająca potrzeba wizualizacji raportów na mapach oraz wyzwanie ze żmudnym procesem obróbki danych do raportowania był głównym zapalnikiem do poszukiwań automatyzacji działań.

Przed szkoleniem zespół borykał się z wyzwaniami związanymi z efektywnym wykorzystaniem narzędzi takich jak Power BI, Power Query, Excel oraz zautomatyzowaniem niektórych procesów biznesowych. Było to powodem do poszukiwań praktycznego, dobrze skonstruowanego szkolenia.

Cel Szkolenia

Podniesienie umiejętności pracowników w obszarach Power BI, Power Query, Excela oraz automatyzacji procesów. Grupą docelową szkolenia byli pracownicy działu analiz handlowych.

Proces szkolenia

„Firma COM@COM zaplanowała i przeprowadziła dwudniowe, intensywne szkolenie dla naszych pracowników. Program szkolenia obejmował zarówno teorię, jak i praktyczne ćwiczenia, które pomogły uczestnikom zrozumieć i opanować kluczowe koncepcje.”

Podczas pierwszego dnia został omówiony konspekt:

czym jest analiza danych,
podstawowe pojęcia z zakresu analizy danych,
poruszanie się po interfejsie aplikacji Power BI.

W kolejnym dniu uwaga uczestników szkolenia skupiona została na łączeniu i transformacji danych z wykorzystaniem Power Query. Zostały omówione następujące możliwości wizualizacji danych z wykorzystaniem: map, wykresów, tabel oraz wskaźników.


Szkolenie miało charakter warsztatowy z silnym ukierunkowaniem na działania praktyczne.

Na podstawie przygotowanych wcześniej danych uczestnicy dokonywali ich ładowania i transformacji, a także zbudowali własne panele handlowe.

W takcie warsztatu bazowano na danych przekazanych przez Klienta i obrobionych przez prowadzącego dla lepszego zrozumienia materii

Podczas szkolenia:

  1. Rozwiązywano rzeczywiste problemy Klienta na przesłanych wycinkach danych sprzedażowych.
  2. Analizowano połączenie Power BI z systemem SAP Klienta.
  3. Bazowano na szkoleniowych datasetach handlowych obejmujących szeroki wachlarz wymiarów.

Rezultaty

Celem szkolenia było poznanie Power BI i nabycie umiejętności samodzielnego tworzenia paneli analitycznych. W trakcie szkolenia silny nacisk położony został przez prowadzącego na użycie Power Query, które oprócz wykorzystania w Power BI, zostało przedstawione jako narzędzie do automatyzacji pracy z Excelem. Zwłaszcza ten obszar automatyzacji cieszył się zainteresowaniem i docenieniem ze strony uczestników.

Jak zauważył jeden z nich: „Szkolenie Power BI z COM@COM to absolutne mistrzostwo! Jasne wyjaśnienia, praktyczne ćwiczenia, pełne profesjonalizmu. Bardzo podniosło moje umiejętności, które chcę wykorzystać w praktyce.”

Dorota Kundera
Kieronik modułu Handel & Analiz Business Intelligence

Wyniki szkolenia przekroczyły nasze oczekiwania. Pracownicy nie tylko opanowali nowe umiejętności, ale są teraz zdolni do ich praktycznego zastosowania w codziennej pracy. Dzięki swojemu profesjonalizmowi, elastyczności i zaangażowaniu, firma COM@COM znacznie przyczyniła się do rozwoju naszych pracowników.

Co dalej?

Wiedza nabyta podczas szkolenia będzie teraz wykorzystywana do poprawy procesów biznesowych.
„Planujemy kontynuować współpracę z COM@COM, aby sprostać nowym wyzwaniom i dalej rozwijać umiejętności naszego zespołu.”

Igor Sobiesiński
Kieronik modułu Handel & Analiz Business Intelligence

Jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc pracownikom Henkell Freixenet Polska w osiągnięciu ich celów szkoleniowych. Nasi specjaliści dołożyli wszelkich starań, aby uczestnicy szkolenia otrzymali jak najwięcej praktycznej wiedzy.