CASE STUDY

SAMINDRUK

W związku z szybko zmieniającymi się przepisami oraz regulacjami prawnymi pojawiła się konieczność wymiany systemu na nowszy, bardziej intuicyjny
oraz nadążający za galopującymi zmianami w przepisach Polskiego prawa.

Informacje o projekcie

Przedsiębiorstwo

SAMINDRUK

Kategoria

Drukarnia akcydensowa

Rozpoczęcie

______

Zakończenie

______

SAMINDRUK

Wyzwania stawiane przed nowym systemem:

• zgodność systemu z normami prawnymi,
• dokładność w obliczaniu wynagrodzeń,
• integracja z działającymi w firmie systemami księgowymi oraz rejestratorami i ewidencją czasu pracy,
• komunikacja z systemami produkcyjnymi,
• prosta i dwukierunkowa współpraca z arkuszem Excel, co daje możliwość sprawnego generowania raportów,
• efektywność czasu pracy w systemie.
Klientowi zależało na tym, żeby nowy system kadrowo-płacowy działał zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Dodatkowo ważnym aspektem dla Klienta było możliwość zintegrowania nowego systemu ERP z obecnymi systemami, takimi jak:
• System RCP UNICARD,
• System księgowy MS NAV.

Dlaczego system enova365? W związku z szybko zmieniającymi się przepisami oraz regulacjami prawnymi pojawiła się konieczność wymiany systemu na nowszy, bardziej intuicyjny oraz nadążający za galopującymi zmianami w przepisach polskiego prawa. Zadanie postawione przed systemem enova365 było dość trudne, bo był oceniany przez pryzmat bardzo dobrego programu kadrowo-płacowego, który przez okres kilkunastu lat w pełni się sprawdzał.

Ocena przebiegu wdrożenia SAMINDRUK:

„Wdrażając nowy system w dużej firmie, łącznie z pełną integracją z już funkcjonującymi systemami komputerowymi, należy się liczyć z tym, że wdrożenie nie będzie szybkie i proste.
 
W związku z tym wdrożenia nieznacznie przekroczyło zakładany czas, ale z tym liczyliśmy się od samego początku. Cały proces był kontrolowany wspólnie z firmą wdrożeniową COM@COM.”

Ocena przebiegu wdrożenia COM@COM:

„Zaproponowaliśmy polski system ERP enova365, który zapewnia zgodność z polskimi przepisami prawa – zawsze na czas! Dzięki elastyczności systemu enova365 mogliśmy Klientowi zaproponować rozwiązania, które w pełni zautomatyzowały proces wyliczeń wynagrodzeń pracowników poprzez odpowiednie skonfigurowanie algorytmów elementów płacowych.
 
Dodatkowo na potrzeby wdrożenia powstały niezbędne integracje z zewnętrznymi systemami, a natywna integracja z pakietem MS Office (m.in. Excel) w łatwy sposób pozwala na import danych z Excel np.: dodatków płacowych oraz eksport gotowych raportów niezbędnych dla Klienta.”

„Nie był to pierwszy wdrażany system w firmie, więc bardzo dokładnie wybieraliśmy jednostkę wdrożeniową zdając sobie sprawę, że gwarantuje to sprawność wdrożenia”.

~ Danuta Sikorska, Kierownik Projektu