CASE STUDY

HOTEL MARRIOTT

Dotychczasowy system kadrowo-płacowy cechował brak elastyczności, uniemożliwiający pełne dostosowanie do realiów zmieniających się przepisów prawnych.

Informacje o projekcie

Przedsiębiorstwo

Hotel Marriott

Kategoria

Usługi hotelarskie

Rozpoczęcie

______

Zakończenie

______

HOTEL MARRIOTT

Sytuacja przed wdrożeniem systemu enova365

Brak elastyczności: Dotychczasowy system kadrowo-płacowy cechował brak elastyczności, uniemożliwiający pełne dostosowanie do realiów zmieniających się przepisów prawnych.
 
Nie spełniał oczekiwań: W opinii pracowników, utrudniał obsługę, wydłużał czas realizacji zleceń i pracy.
 
Ręczna kontrola: System zamiast automatyzować, wymuszał pracochłonną ręczną kontrolę.
 
Rozproszona praca: Obsługa czasu pracy oparta była na rozproszonych plikach Excel.

Dlaczego enova365?

• Pulpity pracownicze – odejście od papierologii na rzecz elektronicznej dokumentacji.

• Elastyczność – indywidualne dostosowanie systemu pod potrzeby użytkowników.

• Zgodność z przepisami – zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

• Integracja – integracja danych z zewnętrznymi systemami typu: RCP, SAP.

Najważniejsze cele wdrożeniowe systemu

• 100% pewność naliczeń płac: Eliminacja ryzyka błędów w zakresie naliczania płac.

• Migracja danych: Kluczowym elementem wdrożenia było poprawne przemigrowanie danych kadrowo-płacowych dla ponad 500 osób.

• Automatyzacja procesów: Automatyzacja procesów realizowanych przez dział kadr i płac np. dostarczenie PIT-ów do pracowników za pomocą Pulpitów Pracownika.

• Zadowolenie klienta: Cały proces wdrożeniowy był prowadzony z założeniem, żeby nie narazić ciągłości działania biznesu klienta.

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE. Dla Hotelu MARRIOTT to duże przedsięwzięcie wymagające zaangażowania zarówno kierownictwa firmy, jak i ścisłej współpracy komórek kadrowo – płacowych. Oprogramowanie enova365 pozwoliło spełnić nie tylko wymogi stawiane przez ustawodawcę wynikające z przepisów ustawy o PPK, ale również wymogi przedsiębiorcy, by wdrożenie nowych przepisów było nie tylko trudne i czasochłonne, ale przede wszystkim efektywne.

Sprawdzam! Czy system dobrze liczy?

Najpoważniejszym testem było próbne naliczenie list płac z różnymi przypadkami nieobecności (choroba, różne rodzaje urlopów), zasiłków i specjalnych wynagrodzeń.

Po zakończeniu obliczeń wypłat w poprzednim systemie przeprowadzono tę samą operację dla wybranej grupy w nowym systemie enova365. Ta kontrola zgodności była konieczna, ponieważ algorytmy obliczania wynagrodzenia w nowym systemie nie są wierną kopią algorytmów.

Efekty

• Sprawnie i kompleksowo: obsługa procesów administracyjnych związanych z obsługą kadrową oraz naliczaniem wynagrodzeń.

• Elektronicznie i skutecznie: obsługa wniosków urlopowych, PIT-11, rozmów okresowych czy pasków wypłat dwustronnie – przez pracowników i przełożonych.

• Spójna współpraca: sprawny mechanizm eksportu do zewnętrznego systemu księgowego.

Elastycznie, zgodnie z przepisami, pewniej!

Co dalej?

Główna część wdrożenia została zakończona, ale prace rozwojowe są nadal w toku.

Jaką rolę pełnią systemy BI w dużych przedsiębiorstwach?
Połączenie narzędzi BI z systemem ERP w enova365 pomoże efektywnie wykorzystywać informacje, które wcześniej były dla organizacji niewidoczne lub trudne do zlokalizowania. Dzięki wizualizacji wskaźników w module BI enova365 zoptymalizujesz czas, jaki wcześniej poświęcałeś na analizę aktualnej sytuacji swojej firmy.