Nowa wersja systemu enova365 2404.1.3

Nowa wersja systemu enova365 2404.1.3

W dniu 07 czerwca 2024 roku opublikowana została nowa wersja enova365 z numerem 2404.1.3
 
Najważniejsze zmiany w wersji to:
Dotyczące przepisów w module Księgowość:

Procedury OSS i IOSS. W związku z publikacją w dniu 14.05.2024 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML eDeklaracji VIU-DO (2), dla podatników rozliczających podatek vat w procedurze unijnej (OSS), zaktualizowano strukturę eDeklaracji.
Procedury OSS i IOSS. W związku z publikacją w dniu 14.05.2024 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML eDeklaracji VII-DO (2) dla podatników rozliczających podatek vat w procedurze unijnej (IOSS), zaktualizowano strukturę eDeklaracji.

Nowe funkcjonalności:
W module Kadry Płace:

Import z PUE. Rozszerzono funkcjonalność automatycznego importu nieobecności z PUE. W przypadku importu nieobecności „Zwolnienie opieka (ZUS)” algorytm sprawdzi, czy na pierwszy dzień importowanej nieobecności wprowadzony został w kartotece pracownika urlop wypoczynkowy.
Import z PUE. Obsłużono import z PUE nieobecności o statusie „Skorygowane”.
Import z PUE. Obsłużono import z PUE nieobecności o statusie „Anulowane”.
Import z PUE. Obsłużono następującą kolejność weryfikacji statusów podczas importu nieobecności z PUE: wystawione, wsteczne do wyjaśnienia, wstecznie uzasadnione, wsteczne nieuzasadnione, skorygowane, anulowane
Nieobecności. Obsłużono możliwość wnioskowania oraz rozliczenia urlopu kombatanckiego.

W module Handel:

Dokumenty handlowe. Umożliwiono dodawanie opisu analitycznego na poziomie nagłówka dokumentu handlowego.
Zamówienia i oferty. Wprowadzono obsługę zamienników, gdy faktury oraz dokumenty magazynowe powstają z zamówień odbiorców.
Opłata cukrowa. W wyniku konsultacji urzędowych zmieniono wyliczenia w polach P17 i P19 na deklaracji CUK-1.

W module Produkcja:

Meldunki. Zaimplementowano funkcjonalność rozliczenia wyrobu gotowego przy składaniu meldunku produkcyjnego.
Meldunki. Dodano nowy widok „Koszty meldunków” w drzewku „Rejestracja produkcji”, w którym można porównać koszty planowane i rzeczywiste.
Zlecenia produkcyjne. Dodano widok dokumentów powiązanych dla zleceń, operacji, meldunków produkcyjnych.
Zlecenia produkcyjne. Dodano zakładkę „Meldunki” z podglądem złożonych meldunków produkcyjnych w kontekście danej operacji czy zlecenia produkcyjnego.

 

Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji.