Nowa wersja systemu enova365 2404.0.0

Nowa wersja systemu enova365 2404.0.0

W dniu 22 kwietnia 2024 roku opublikowana została nowa wersja enova365 z numerem 2404.0.0
NOWOŚCI
HANDEL
 Ceny i rabaty.

Dodano możliwość rejestrowania historii cen. Funkcjonalność związana jest z dyrektywą Omnibus i oparta o parametr na definicji ceny.

 Umowy cykliczne.

Na dokumencie Umowy umożliwiono zarejestrowanie pozycji dwóch typów: usługi realizowanej cyklicznie i pozycji, której podstawą wyliczenia ilości jest odczyt z licznika.

 

NIERUCHOMOŚCI
★ Nieruchomości.

Dodano nowy mechanizm rozliczeń najmów, odczytów liczników oraz usług obiektów nieruchomości.

★ Nieruchomości.

Na obiektach liczników w obszarze Nieruchomości dodano pole Lokalizacja. Pozwoli to na określanie konkretnego umiejscowienia licznika, jeśli nie znajduje się on w lokalizacji nieruchomości nadrzędnej.

 

BUSINESS INTELLIGENCE
★ Raporty przestawne.

Rozbudowano funkcjonalność ustawień układu Raportu przestawnego o możliwość zapisu filtrowania. Powoduje to, że wartości ustawione w filtrze, zarówno z poziomu pola, jak i edytora filtrów, zapisywane są w układzie.

★ Merytoryczne – obszar CRM.

Wprowadzono nowe modele danych dotyczące floty oraz przygotowano modele danych analizujące budżetowanie rozszerzone prowadzone w wariancie okresowym.

★ Merytoryczne – obszar księgowy.

Wprowadzono domeny zbierające dane z preliminarza i jego rozliczenia.

 

PROJEKTY I BUDŻETOWANIE
★ Budżetowanie.

Dodano definicje budżetów, w których zebrano wszystkie parametry związane z budżetem.

★ Budżetowanie.

W definicji projektu dodano możliwość określenia listy definicji budżetów, według których będzie można tworzyć budżety pod dodawanymi projektami oraz oznaczenia jednej jako domyślna.

★ Budżetowanie.

Przy definicji budżetu dodano możliwość określenia czy parametry budżetu np. Sposób rozliczania, Typ okresu i Wariant rozliczania mają wynikać ściśle z wybranej definicji czy można je ustawiać bezpośrednio na tworzonym budżecie (parametr „Możliwa modyfikacja parametrów budżetu”).

★ Budżetowanie.

Do nagłówka budżetu dodano symbol definicji.

 

PRODUKCJA
★ Ogólne.

Dodano nową bazę demonstracyjną o nazwie: „Produkcja zaawansowana”, dedykowaną potencjalnym użytkownikom na zapoznanie się z funkcjonalnością modułu.

★ Meldunki.

Na meldunku produkcyjnym dodano nową czynność: „Rozlicz materiały”, która generuje dokumenty rozchodu dla posiadanych na magazynie materiałów, wskazanych na meldunku.

★ Zlecenia produkcyjne.

Dodano nową funkcjonalność wystawiania zleceń produkcyjnych do pozycji zamówień od odbiorców.

★ Zlecenia produkcyjne.

Dodano nowy obszar o nazwie: „Pozycje zleceń’ w sekcji Realizacja produkcji.

 

W MODULE PRACA HYBRYDOWA
★ Rezerwacje stanowisk pracy.

Dodano możliwość graficznej rezerwacji stanowisk pracy.

 

Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji.