Nowa wersja systemu enova365 2401.3.7 i 2401.3.7-net

Nowa wersja systemu enova365 2401.3.7 i 2401.3.7-net

W dniu 22 marca 2024 roku opublikowana została nowa wersja enova365 z numerem 2401.3.7 oraz 2401.3.7-net
NOWOŚCI

Udostępniono zmiany funkcjonalne w modułach:
Kadry Płace, Księgowość, Handel oraz CRM.HANDEL

★ Umowy cykliczne.

W Opcjach na zakładce Handel/Definicje dokumentów/Umowy dodano parametr o nazwie 'Edycja stanu początkowego elementu rozliczeniowego na pozycji umowy dostawy

★ Umowy cykliczne.

W Opcjach na zakładce Handel/Definicje dokumentów/Umowy dodano parametr o nazwie 'Edycja stanu bieżącego elementu rozliczeniowego na pozycjach umowy dostawy z tym samym urządzeniem/licznikiem i z taką samą jednostką

★ Deklaracja Intrastat.

Zaktualizowano generowanie IdKontrahenta w deklaracji Intrastat Wywóz.

 

KSIĘGOWOŚĆ
★ Deklaracje CIT.

Zmieniono dostępność funkcji generowania deklaracji CIT-8ST w zależności od dostępnego obszaru funkcjonowania.

★ Grupy VAT.

Poprawiono błąd, który w pewnych sytuacjach uniemożliwiał wygenerowanie scentralizowanej deklaracji VAT-UE w konfiguracji Grupy VAT.

 

KADRY I PŁACE
★ Umowa o pracę.

Dodano możliwość wyświetlenia i eksportu do arkusza excel w formacie tekstowym w postaci jednej kolumny informacji o wymiarze etatu.

★ Właściciel.

Poprawiono wyliczanie podstawy składki zdrowotnej w przypadku zmiany formy opodatkowania właściciela na podatek naliczany według skali lub na podatek liniowy.

★ Właściciel.

Poprawiono wyliczanie okresu zawieszenia działalności w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej właścicieli.

★Deklaracje ZUS.

Poprawiono działanie czynności „Przygotuj ZUA i ZZA”, która dostępna jest na liście Kadry i Płace/Kadry/Umowy w menu Czynności/Deklaracje ZUS/Przygotuj ZUA i ZZA.

★Deklaracja PFRON.

Poprawiono wykazywanie na deklaracji Wn-D pracowników pełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

★ Składki na FP.

Poprawiono naliczenie składek na FP i FGŚP w przypadku wprowadzenia w kartotece pracownika zbiegu pracy i rodzicielstwa.

 

W MODULE CRM
★ Korespondencja masowa.

Poprawiono wyświetlanie nazwy Instytucji finansowych PPK, Urzędów skarbowych, Urzędów celnych, Banków podczas dodawania ich do Korespondencji seryjnej.

Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji.
Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji net.