Nowa wersja systemu enova365 2401.0.0 i 2401.0.0-netW dniu 04 stycznia 2024 roku opublikowana została nowa wersja enova365
z numerem 2401.0.0 oraz 2401.0.0-net


★ NOWOŚCI★


Dotyczą tylko Klientów posiadających moduł Kadry Płace i działających jako zakłady pracy chronionej lub zatrudniający osoby niepełnosprawne.


KADRY I PŁACE

★ Dostosowano okres ważności orzeczeń wydanych przez PFRON do ustawy z dnia 19.12.2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, która obowiązuje od 30.12.2023 r. Zgodnie z ustawą orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 09.03.2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, albo którego okres ważności upłynął po dniu 05.08.2023 r. i przed dniem 30.09.2024 r., zachowuje ważność do dnia 30.09.2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne. 
 

Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji.
Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji net
   OBSERWUJ NAS:  


 
Zobacz inne

Nowe wersje systemu enova365