W dniu 25 września 2023 roku opublikowana została nowa wersja enova365
z numerem 2306.2.7


★ NOWOŚCI★


KADRY I PŁACE
 
 Nieobecności. Dodano dwa nowe rodzaje nieobecności związane z opieką: "Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku 1/30)" oraz "Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku prop.)". Dodanie tych nieobecności pracownikowi pomniejszy wynagrodzenie, ale nie spowoduje wypłaty zasiłku. Nieobecności te są wykorzystywane w przypadku niedostarczenia przez pracownika druku ZUS Z-15.
W związku z tym, umożliwiono dodanie informacji o dostarczeniu przez pracownika dokumentu ZUS Z-15. Na formularzu nieobecności w czynnościach, dodaliśmy opcję "Dostarczono wniosek o zas. opiekuńczy". 
W konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności na definicji nieobecności, dla typu nieobecności "Usprawiedliwiona bezpłatna" dodano przyczynę "Urlop opiekuńczy bez zasiłku". 
Na formularzu nieobecności dodano czynność o nazwie "Oznacz jako 'wypłacona'", która dedykowana jest dla nieobecności nieposiadających elementu rozliczającego na wypłacie.

 Deklaracja ZUS DRA. Dostosowano algorytm naliczania deklaracji ZUS RSA w celu prawidłowego rozliczenia w deklaracji nowo dodanych definicji nieobecności. Nieobecności o nazwie "Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku 1/30)" oraz "Zwolnienie opieka (ZUS bez zasiłku prop.)" wykazywane będą w deklaracji ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 151.

★ Import z PUE. Dodano możliwość określania, jaki rodzaj nieobecności ma być generowany podczas automatycznego importu z PUE ZUS dla zwolnienia lekarskiego związanego z opieką.

★ KZP, ZFM. Umożliwiono zaznaczenie na kontrahencie, że będzie on dostępny w funkcjonalności KZP, ZFM. W tym celu na formularzu kontrahenta na zakładce "Kategorie i branże" w sekcji "Kategorie kontrahenta" dodano kategorię "Organizacja zarządzająca KZP, ZFM" wraz z opisem "Fundusz pożyczkowy". 
Na definicji funduszu pożyczkowego umożliwiono wskazanie kontrahenta, który ma przypisaną kategorię "Organizacja zarządzająca KZP, ZFM". W tym celu w konfiguracji programu w zakładce Kadry i płace/KZP, ZFM/Definicje KZP, ZFM, ... na definicji funduszu pożyczkowego na zakładce "Rozliczenia i żyranci" w sekcji "Rozliczenia" dodano pole "Organizacja zarządzająca".
Na formularzu pożyczki umożliwiono wskazanie informacji o rachunku bankowym, na który będzie spłacana pożyczka. W tym celu na formularzu pożyczki w zakładce "Warunki spłaty" w sekcji "Warunki spłaty pożyczki" dodano pole "Indywidualny rachunek bankowy".

 Umowa cywilnoprawna. Na formularzu umowy cywilnoprawnej dodano w czynnościach opcję "Oznacz jako 'wypłacona'", która dedykowana jest dla umów nieposiadających elementu rozliczającego na wypłacie.

★ Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźnik "Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)", który od 01.10.2023 r. przyjmuje wartość: 104,0%.W module Ewidencja Środków Pieniężnych:
 
★ Odsetki. Zaktualizowano w systemie wartości odsetek ustawowych, ustawowych za opóźnienie, maksymalnych i odsetek od zaległości podatkowych, obowiązujących od 07.09.2023 r.Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji.

   OBSERWUJ NAS:  


 
Zobacz inne

Nowe wersje systemu enova365