W dniu 31 lipca 2023 roku opublikowana została nowa wersja enova365
z numerem 2306.0.2


★ NOWOŚCI★


BUSINESS INTELLIGENCE

★ Obsługa cech w BI. Wprowadzono możliwość dodawania cech do modeli danych typu domena, raport oraz wskaźnik bezpośrednio z poziomu definicji cechy. Otwierając konkretną definicję cechy można wskazać, do których modeli BI ma ona zostać dodana i dodać ją jednym kliknięciem. Cechę można dołączyć do domen jako pole, raportów jako pole i/lub parametr, wskaźników jako parametr. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.


HANDEL

★ KSeF. Na formularzu importu dokumentów z KSeF dodano kolumnę 'Rodzaj dokumentu' informującą o typie dokumentów. 

★ KSeF. Dodano identyfikację nazwy kontrahenta dla jednoosobowych działalności w importowanych fakturach z KSeF.


KADRY I PŁACE

★ Deklaracje ZUS. Umożliwiono podpowiadanie się odpowiedniego kodu przyczyny wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń.

★ Deklaracja PFRON. Obsłużono wyliczanie dofinansowania z PFRON dla pracownika niepełnosprawnego, któremu wynagrodzenie jest wypłacane gotówką. 


FLOTA


★ Dodano obsługę parkingów i miejsc postojowych. Dodano listę Parkingi. Zawiera ona wykaz parkingów oraz przypisanych do nich miejsc postojowych. Z jej poziomu możliwe jest dodawanie parkingów z przypisaną lokalizacją oraz tworzenie przypisanych do nich miejsc postojowych. 


Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji.

   OBSERWUJ NAS:  


 
Zobacz inne

Nowe wersje systemu enova365