W dniu 04 lipca 2023 roku opublikowana została nowa wersja enova365
z numerem 2306.0.0-net★ ENOVA365 W NOWEJ TECHNOLOGII .NET ★

Dnia 04.07.2023 r. opublikowana została nowa wersja enova365 oznaczoną numerem 2306.0.0-net. Jest to premierowa wersja zbudowana w oparciu o technologię .NET.

enova365 2306.0.0-net to wersja, w której znajdziecie Państwo nowości funkcjonalne (takie same jak w wersji standardowej oznaczonej numerem 2306.0.0), ale za to zmienia się technologia systemu i wraz z nią pojawiają się nowości – mniej lub bardziej widoczne dla użytkownika.

DLACZEGO .NET?

enova365 od początku korzystała z platformy .Net Framework firmy Microsoft jako fundamentu aplikacji. Wraz z zakończeniem rozwoju tej technologii nadszedł czas, by również enova365 przeszła na nową rozwijaną w Microsoft linię o nazwie: .NET i opatrzoną kolejnymi numerami – obecnie platforma o długim terminie wsparcia ma oznaczenie .NET6. Dzięki zastosowaniu technologii .NET, która jest produktem perspektywicznym ze względu na wieloletnie plany rozwoju przez firmę Microsoft, enova365 staje się produktem o jeszcze wyższej jakości technologicznej, lepszej stabilności, pełnym ustandaryzowaniu oraz jeszcze bezpieczniejszym.

JAKIE ZMIANY?

Przede wszystkim zmiany technologiczne takie jak:
 
  • wieloplatformowość - serwery aplikacyjne enova365 będzie można uruchamiać zarówno na systemie operacyjnym Windows jak i Linux.
  • wydajność - platforma pozwala na budowanie zoptymalizowanych, wysokowydajnych funkcjonalności, które wykorzystujemy podczas tworzenia naszego oprogramowania.
  • skalowalność - aplikacje można uruchamiać z wykorzystaniem tzw. technik konteneryzacji, co pozwala na tworzenie skalowalnych i wysokodostępnych środowisk. Tak aby w miarę rozwijania działalności, tworzenia nowych lokalizacji lub wchodzenia na nowe rynki rozszerzenie aplikacji nie powodowało uszczerbku na wydajności działania systemu.
  • otwartość - jeszcze większe możliwości tworzenia dedykowanych integracji i dedykowanych rozwiązań.
     
Podniesiona została także atrakcyjność produktu dla użytkowników systemu enova365 poprzez:
 
  • nowy interfejs użytkownika w wersji okienkowej,
  • nowe menu główne i menu na formularzach w wersji okienkowej,
  • globalną wyszukiwarkę,
  • mechanizm podglądu plików PDF.

POCZYTAJ O POZOSTAŁYCH ZMIANACH 


MOŻLIWOŚĆ WYBORU WERSJI

Aby przejście programu na nową technologię było możliwe, konieczne jest dostosowanie dodatków partnerskich, środowisk Klientów do nowych wymagań platformy przez Autoryzowanych Partnerów Soneta, co wymaga czasu. Stąd, Soneta jako producent zdecydowała się na wprowadzenie dwóch linii wersji równoległych w okresie przejściowym (lipiec 2023- -październik 2023). Obie linie będą oznaczone numerem 2306.x.x, z tym, że wersja z nową technologią będzie oznaczona sufixem „net”. Przykład oznaczeń wersji:

a) wersja standard: 2306.0.0.
b) wersja ze zmianami technologicznymi: 2306.0.0-net.

Dzięki temu możecie Państwo zaplanować z nami w czasie od kiedy chcecie zacząć korzystać z wersji „net”.

Aby dodatkowo ułatwić Państwu proces dostosowania się do nowego wyglądu oraz innych zmian w systemie enova365, do wersji 2310.0.0 istnieje możliwość korzystania z systemu w dwóch odsłonach tzn. na dotychczasowym interfejsie lub nowym.

Warto wiedzieć, że w ramach tej samej licencji enova365 można zainstalować zarówno wersję 2306.0.0 jak i wersję 2306.0.0-net. Dzięki temu poszczególni użytkownicy mogą korzystać z nowego lub starego interfejsu, czyli każdy użytkownik ma wybór. Istotne jest, aby numer wersji był jednakowy.

Ważne, że od wersji 2310.0.0, czyli od października 2023 wszyscy Klienci będą musieli przejść na wersję „net”. Dlatego warto już teraz podjąć działania związane z instalacją wersji.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 (w tym również wersje „net”) są dostępne bez dodatkowych opłat.


Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji.

   OBSERWUJ NAS:  


 
Zobacz inne

Nowe wersje systemu enova365