W dniu 04 lipca 2023 roku opublikowana została nowa wersja enova365
z numerem 2306.0.0


★NOWOŚCI★

FLOTA

Utworzono nowy moduł pod nazwą Flota. Służy on do zarządzania flotą samochodową firmy. Pozwala na gromadzenie informacji o posiadanych pojazdach, opiekę nad nimi oraz - w połączeniu z funkcjonalnościami obszaru Księgowość - szybkie rozliczanie przejazdów oraz wykonanych tras.

Zarządzanie flotą jest to proces, na który składa się szereg różnych czynności, wykonywanych przez zarządców czy administratorów. Są to zarówno zadania, które pozwalają na utrzymanie techniczne aut w prawidłowych stanie, jak również czynności, które zapewniają właściwą opiekę i zarządzanie dostępną flotą samochodową.

Moduł enova365 Flota umożliwia ewidencjonowanie informacji na temat posiadanych samochodów oraz pełną opiekę nad powierzonymi autami. W połączeniu z modułem Księgowość pozwala na szybkie rozliczenie przejazdów oraz wykonanych tras.

Do podstawowych funkcjonalności modułu należą:

✦Ewidencja i zarządzanie całą posiadaną flotą samochodową.
✦Rejestrowanie wszelkich zdarzeń związanych z pojazdami – planowanych takie jak przeglądy oraz nieplanowanymi takimi jak np. awarie.
✦Obsługa i kontrola stanów liczników.
✦Ewidencja polis ubezpieczeniowych i szkód z nimi związanych.
✦Zarządzanie rezerwacjami aut w czasie wraz z planowaniem tras oraz wyjazdów służbowych.
✦Graficzna prezentacje zaplanowanych wyjazdów w kalendarzu.
✦Możliwość dodawania informacji dotyczących otrzymanych mandatów i łączenia ich z wykonanymi przejazdami.
✦Generowanie przejazdów i automatyczne przekazywanie ich do ewidencji pojazdów w Księgowości.


KADRY PŁACE I HR
 
✦ Deklaracje ZUS. Umożliwiono podpowiadanie się odpowiedniego kodu przyczyny wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń.
✦ Umowa cywilnoprawna. W celu łatwiejszego zarządzania czasem pracy i naliczania prawidłowych rozliczeń za godziny przepracowane, na formularzu umowy cywilnoprawnej w zakładce "Ogólne" w sekcji "Umowa" dodano parametr: "Kalendarz indywidualny".
✦ Deklaracja PFRON. Obsłużono wyliczanie dofinansowania z PFRON dla pracownika niepełnosprawnego, któremu wynagrodzenie jest wypłacane gotówką.


FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

✦ Plan Kont. Udostępniono w systemie nową funkcjonalność tworzenia słowników kontrolnych dla konta księgowego. Korzystając z nowej funkcjonalności użytkownicy zapewniają sobie pełną kontrolę nad budową poszczególnych kont analitycznych. Dzięki funkcjonalności słowników kontrolnych na etapie definiowania planu kont możliwe jest szybkie i podręczne założenie słownika oraz jego elementów, które następnie będą wykorzystywane do przygotowania konta księgowego.
✦ Plan Kont. Dla kont księgowych dodano pola z informacjami o koncie syntetycznym.
✦ Praca na wielu bazach. Na formularzu bazy danych znajdującego się na liście "Analizy baz danych" dodano informację o wyliczonych zaliczkach właściciela na podatek ryczałtowy. Analogiczną zmianę dokonano także na bocznym oknie podglądu bazy oraz wprowadzono możliwość wyciągnięcia na listę dodatkowego pola z informacją o wysokości obliczonej zaliczki na ryczałt z organizatora listy.
✦ Dokumenty RMK. Umożliwiono zbiorcze przygotowanie dokumentów RMK według centrów i grup kosztów, a w konfiguracji wielofirmowej dodatkowo dla wielu firm.
✦ Ewidencja pojazdów. Rozszerzono działanie naliczania kosztów poniesionych przy eksploatacji pojazdu o dokumenty typu Magazyn (rozchód wewnętrzny i zewnętrzny).
✦ Pulpit Klienta Biura Rachunkowego. Udostępniono mechanizmy pozwalające na obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przez operatora Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego.


HANDEL

✦ e-Sklepy Konektor. Dodano obsługę platformy integracyjnej Baselinker. W ramach integracji można wysyłać towary i stany magazynowe, pobierać zamówienia i numery listów przewozowych oraz przesyłać faktury.
✦ KSeF. Rozbudowano Pulpit Klienta Biura Rachunkowego o czynności związane z obsługą KSeF. Zmiany nastąpiły zarówno po stronie klienta biura jak i obsługującego. Zakres czynności jest taki sam jak w standardowej instalacji.
✦ KSeF. Zablokowano możliwość eksportu faktur anulowanych do KSeF.

BUSINESS INTELLIGENCE

✦ Merytoryczne - obszar handel. Wprowadzono nowe raporty w obszarze handlowym, których podstawowym celem było zastąpienie szeregu pojedynczych wskaźników, które odnosiły się na sztywno do okresu czy definicji dokumentu.
✦ Obsługa cech w BI. Wprowadzono możliwość dodawania cech do modeli danych typu domena, raport oraz wskaźnik bezpośrednio z poziomu definicji cechy.Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji.
Więcej informacji o nowym module Flota dostępny w kompendium wiedzy

   OBSERWUJ NAS:  


 
Zobacz inne

Nowe wersje systemu enova365