W dniu 16 czerwca 2023 roku opublikowana została nowa wersja enova365
z numerem 2304.3.5


★NOWOŚCI★


KADRY PŁACE I HR
 
✦ W Panelu użytkownika w Pulpicie pracownika zmieniono widżet "Limity nieobecności" na "Limity". Do sekcji dodano nowe informacje:
  • Zwolnienie od pracy - siła wyższa (dni) - limit widoczny po naliczeniu pracownikowi w danym roku.
  • Zwolnienie od pracy - siła wyższa (godz.) - limit widoczny po naliczeniu pracownikowi w danym roku.
  • Urlop opiekuńczy (niepłatny art 173.1 kp)  - limit widoczny po naliczeniu pracownikowi w danym roku.
  • Praca zdalna okazjonalna - limit widoczny po ustawieniu w kartotece pracownika w Kalendarz/Praca zdalna parametru Model pracy na: Praca zdalna lub Praca hybrydowa.
     
✦ Dodano nowy wydruk "Limit pracy zdalnej okazjonalnej".

✦Dodano możliwość wyświetlenia informacji o pozostałym limicie pracy zdalnej okazjonalnej.

✦ Dodano dodatkowe typy limitu pracy zdalnej: kwartalny, półroczny.

✦ W Pulpitach HR dodano nową listę "Lokalizacje pracy zdalnej", która dostępna jest w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika.

✦ Dodano nową listę "Praca zdalna - lokalizacje". Lista zawiera zgłoszone miejsca wykonywania pracy zdalnej przez pracowników wraz okresem obowiązywania.


FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Przygotowano możliwość generowania pliku JPK_GV dla Grup VAT, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2023 r.
Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji.

   OBSERWUJ NAS:  


 
Zobacz inne

Nowe wersje systemu enova365