W dniu 16 maja 2023 roku opublikowana została nowa wersja enova365
z numerem 2304.1.1


★NOWOŚCI★


FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
 
✦ Deklaracja VAT-7. W związku z czasowym (w okresie od 1 kwietnia 2023 do 28 lutego 2025 r.) przywróceniem odwrotnego obciążenia dla giełdowych transakcji dotyczących gazu, energii elektrycznej i uprawnień do emisji gazów cieplarnianych udostępniono mechanizmy pozwalające na rozliczenie takich transakcji w deklaracji VAT-7(22) oraz w pliku JPK_V7.


✦ Schematy księgowe. Poprawiono błąd działania schematów księgowych występujący w wersji 2304.0.0. Błąd występował, jeżeli schemat był zapisany w trybie zaawansowanym i poszczególne elementy warunków poprzedzone były enterem czyli drugi i kolejne elementy warunku zaczynały się od nowej linii. W takim przypadku po konwersji bazy do wersji 2304.0.0 kasowały się drugi i kolejne elementy warunku i schemat działał niepoprawnie. Po poprawkach błąd nie występuje.


KADRY PŁACE I HR

✦ Praca zdalna. W kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Czas pracy dodano możliwość wyświetlenia lokalizacji pracy zdalnej oraz znacznika praca zdalna z wniosku dla strefy czasu pracy. Pole to będzie automatycznie wypełnione lokalizacją uzupełnioną na wniosku o pracę zdalną. Dodano również możliwość wyświetlenia podsumowania przepracowanych godzin i dni pracy zdalnej oraz pracy zdalnej okazjonalnej.W module Pulpity HR:

✦ e-wnioski. Dodano nowy wniosek "e-ubezpieczenie członka rodziny - wyrejestrowanie". Wniosek oparty jest o obieg dokumentów Pracownik - Operator kadrowy. Pracownik na wniosku wybiera z listy członka rodziny, którego zgłosił wcześniej do ubezpieczenia i wskazuje datę, końca tego ubezpieczenia. Operator kadrowy na etapie akceptacji wniosku wskazuje deklaracje KEDU, do której należy dołączyć wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia członka rodziny. Po zmianie stanu wniosku na "Zrealizowany" w kartotece członka rodziny pracownika w zakładce Ubezpieczenie dodana zostanie data końca ubezpieczenia.Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji.

   OBSERWUJ NAS:  


 
Zobacz inne

Nowe wersje systemu enova365