W dniu 27 stycznia 2023 roku opublikowana została nowa wersja enova365
z numerem 2212.2.6


★NOWOŚCI★

KADRY PŁACE I HR

✦ PPK. W celu przypomnienia pracodawcy o obowiązku poinformowania pracowników o autozapisie do PPK zmodyfikowano nazwę definicji zadania "Powiadomienie o automatycznym wznowieniu wpłat do PPK na "Powiadomienie o autozapisie do PPK".

✦ Podatki RSP. Dodano w konfiguracji w zakładce Kadry i Płace/Płace/Podatki RSP w sekcji "Podstawa opodatkowania członka RSP" parametr "Mnożnik opodatkowania podstawy zasiłku wyłącznie do zasiłków chorobowych i wypadkowych". 

✦ PFRON. Zaktualizowano kwoty dofinansowań PFRON zgodnie z przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

✦ Wskaźniki. Zaktualizowano poniższe wskaźniki, które od 01.01.2023 r. przyjmują następujące wartości: Przeciętne miesięczne w czwartym kwartale: 6965,94 zł, Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą na ubezpieczenie zdrowotne: 5224,46 zł.


FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
 
✦ Dokumenty Ewidencji. Dodano możliwość wprowadzenia ujemnej ilości paliwa na ewidencji kosztu przebiegu pojazdu w przypadku korekt faktur kosztowych z korektą ilościową paliwa.


HANDEL I MAGAZYN

✦ KSeF. Dostosowano definicję do eksportu faktury do KSeF w przypadku samofakturowania w instalacji wielofirmowej.Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji.
   OBSERWUJ NAS:  


 
Zobacz inne

Nowe wersje systemu