W dniu 29 grudnia 2022 roku opublikowana została nowa wersja enova365
z numerem 2212.1.1


★NOWOŚCI★

KADRY PŁACE I HR

✦ Podatek. Od 01.01.2023 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku oraz wniosków i oświadczeń składanych płatnikom przez podatników. W związku z tym wprowadzono następujące zmiany w programie: możliwość naliczenia kwoty wolnej od podatku dla umów cywilnoprawnych, możliwość naliczenia zaniechania podatku dla przychodów z etatu, rozdzielenie naliczania zwolnienia z podatku dla etatu i umowy.

✦ Ulga podatkowa. Umożliwiono wspólne opodatkowanie z małżonkiem lub jako samotny rodzic wychowujący dziecko z uwzględnieniem naliczania zaliczki podatku w pierwszym progu podatkowym z potrąceniem ulgi podatkowej i w drugim progu podatkowym bez ulgi podatkowej po przekroczeniu limitu.

✦ Ulga podatkowa. W związku z przepisami obowiązującymi od 01.01.2023 r., które dają możliwość naliczenia kwoty wolnej od podatku dla umów cywilnoprawnych dostosowano algorytm wypłaty zleceniobiorcy do odliczenia kwoty wolnej oraz dostosowano formularz wypłaty umowy i formularz elementu wypłaty umowy.

✦ e-Deklaracje PIT. Dostosowano wysyłkę eDeklaracji PIT-4R(12), eDeklaracji IFT-1(16) oraz eDeklaracji IFT-1R(16) do schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

✦ Praca zdalna. Dodano możliwość określenia okresu obowiązywania lokalizacji pracy zdalnej.

✦ Import z PUE. Dodano możliwość automatycznego importu nieobecności z PUE bez konieczności logowania się operatora do portalu PUE ZUS.

✦ Oświadczenia i wnioski. Dodano nowy wydruk Oświadczenie - PIT-2, który dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji "Dokumenty". Jest to druk PIT-2 w wersji 9, który stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 01.01.2023r.

✦ Zestawienie PIT-11. Dostosowano wydruk PIT-11 Zestawienie do nowych informacji o ulgach podatkowych, aby ułatwić sprawdzanie deklaracji PIT-11 w wersji 29.


FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

✦ Ewidencja VAT. Dodano obsługę w jednej bazie wielu zestawów proporcji stosowanych przy rozliczeniach VAT. Rozwiązanie może być wykorzystywane: w grupach VAT - do wprowadzania proporcji grupowych oraz proporcji członków grupy, w szczególnych przypadkach rozliczeń VAT, gdy w ramach jednej firmy wykorzystywanych jest wiele współczynników do różnych rodzajów działalności

✦ Ewidencja VAT. Rozszerzono filtrowanie na listach "Rejestr elementów VAT" oraz "Ewidencja elementów VAT".
 


Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji.
   OBSERWUJ NAS:  


 
Zobacz inne

Nowe wersje systemu