W dniu 15 grudnia 2022 roku opublikowana została nowa wersja enova365
z numerem 2212.0.0


★NOWOŚCI★

KADRY PŁACE I HR

✦ Deklaracje ZUS. Zaktualizowano kody tytułu ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS.

✦ Deklaracje ZUS. Zaktualizowano kody podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego.

✦ Deklaracja PIT. Na liście Kadry i płace/Deklaracje/PIT-11Z dodano deklarację zbiorczą PIT-11Z w wersji 29. Dostosowano również wysyłkę eDeklaracji PIT-11Z(29) do schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.


FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

✦ Deklaracja CIT-8E. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) udostępniono możliwość przygotowania deklaracji CIT-8E(2), która jest dedykowana do rozliczenia ryczałtu od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po 31 grudnia 2021 r. (tzw. CIT estoński).

✦ Deklaracja CIT-8ST. Zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) udostępniono nowy formularz deklaracji CIT-8ST(1) wraz z załącznikiem CIT/A. Do nowego formularza dostosowano też eDeklarację oraz wydruk pomocniczy Informacja CIT-8ST(1).

✦ Ewidencja ryczałtowa. Wprowadzono rozwiązanie dające możliwość ewidencjonowania przychodów i przygotowania wydruku pomocniczego mającego na celu ustalenie wartości podatku do zapłaty za dany okres.

✦ Obroty i salda. W obszarze Księgowość dodano nową listę: Porównanie sald BZ i BO, która umożliwia porównanie sald bilansów zamknięcia roku poprzedniego z saldami bilansów otwarcia roku bieżącego.


HANDEL I MAGAZYN

✦ KSeF. Umożliwiono wysyłanie do KSeF faktur wystawionych w procedurze samofakturowania, czyli dokumentów zakupu. Takie faktury są wysyłane do KSeF przez ich wystawcę (nabywcę) na konto sprzedawcy.

✦ KSeF. Przygotowano repozytorium plików pobranych z KSeF. Obecnie wszystkie pliki pobrane z KSeF mogą być zapisywane w bazie danych.

✦ KSeF. Umożliwiono tworzenie dokumentu handlowego lub dokumentu ewidencji z poziomu repozytorium KSeF, czyli listy pobranych z KSeF plików.

 


Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji.
   OBSERWUJ NAS:  


 
Zobacz inne

Nowe wersje systemu