W dniu 25 listopada 2022 roku opublikowana została nowa wersja enova365
z numerem 2210.3.8


★NOWOŚCI★

KADRY PŁACE I HR

 Import z PUE. Dodano możliwość automatycznego importu nieobecności z PUE bez konieczności logowania się operatora do portalu PUE ZUS.

✦ Ulga podatkowa. Umożliwiono rozliczenie częściowej kwoty wolnej od podatku od stycznia 2023 r.

✦ Deklaracja PIT. Dostosowano "Bilans otwarcia deklaracji PIT" do najnowszej wersji PIT-11(29).

✦ Deklaracja PIT. Dodano nowy wzorzec formularza dla deklaracji PIT-8C w wersji 11, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

✦ Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki dotyczące najniższego wynagrodzenia.

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Delegacje (PWS). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 2302) zaktualizowano w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Delegacje/Stawki rozliczeniowe stawki diety i limitu na nocleg dla delegacji zagranicznych obowiązujące od 29.11.2022 r. oraz stawki diety i limitu na nocleg krajowej obowiązujące od 01.01.2023r.


HANDEL I MAGAZYN

 Gospodarowanie odpadami. Umożliwiono wskazanie, czy odpad, którego wytworzenie rejestrujemy w BDO, powstał w instalacji, czy poza nią.


Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji.

   OBSERWUJ NAS:  


 
Zobacz inne

Nowe wersje systemu