Nowa wersja systemu enova365 2210.2.2


W dniu 20 października 2022 roku opublikowana została nowa wersja enova365
z numerem 2210.2.2


★NOWOŚCI★


Nowy moduł enova365 Nieruchomości
 
Moduł umożliwia zautomatyzowanie i ułatwienie części procesów związanych z zarządzaniem nieruchomościami. To w efekcie wpływa na zwiększenie ergonomii pracy i dostarcza informacje analityczne, dotyczące grupy środków trwałych: gruntów, budynków i budowli.

Najważniejsze funkcjonalności modułu to:

Moduł umożliwia rejestrację nieruchomości o różnym typie: lokalizacje, budynek, budowla, obiekt tymczasowy, grunt (działka), konstrukcje, instalacje, kondygnacje.
System umożliwia rejestrację zdarzeń zaplanowanych oraz występujących incydentalnie, takich jak: badania techniczne, przeglądy, atesty, ubezpieczenia, konserwacje, kontrole czy awarie.
Moduł Nieruchomości umożliwia w ramach Instalacji ewidencjonowanie m.in. odczytów liczników mediów.
Moduł Nieruchomości umożliwia rejestrację umów najmu oraz przechowywania informacji o zmianach w zakresie przeznaczenia oraz powierzchni użytkowej.
Moduł daje możliwość rejestracji polis ubezpieczeniowych związanych z danym obiektem (np. budynek, budowla, instalacja) oraz możliwość rejestracji szkód związanych z daną polisą ubezpieczeniową.HANDEL I MAGAZYN
 Udostępniono funkcjonalności umożliwiające zarządzanie gospodarką odpadami (BDO) zgodnie z Ustawą o odpadach z 14.12.2012 (z wieloma późniejszymi zmianami) wdrażającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19.11.2008 w sprawie odpadów. Przygotowano m.in. możliwość rejestracji karty ewidencji odpadu (KEO) oraz karty przekazania odpadu (KPO). Przygotowany został słownik kodów BDO oraz integracja systemu enova365 z bazą BDO.

✦ Udostępniono nowe funkcjonalności obsługujące Krajowy System e-Faktur. Wprowadzono m.in. opcjonalne umieszczanie numeru KSeF na wydruku faktury sprzedaży i zakupu, obsługę wielu kont KSeF przy wysyłaniu i pobieraniu faktur.


PRODUKCJA
✦ Dodano nową czynność: „Sprawdź pokrycie” na liście dokumentów zleceń produkcyjnych, która weryfikuje stan pokrycia zapotrzebowania dla danego zlecenia.

✦ Dodano nową listę w obszarze Produkcja o nazwie: „Rozliczenie zleceń”, za pomocą której można podejrzeć zestawienie kosztów oraz wystawionych dokumentów rozchodów (z uwzględnieniem ewentualnych korekt) do wybranego zlecenia produkcyjnego.


BUSINESS INTELLIGENCE
✦ Udostępniono nowe możliwości analizy danych z obszaru kadrowo-płacowego. Umożliwiają m.in. analizę bilansu czasu pracy (ponad/poniżej normy), analizę kwot i składników wynagrodzeń w kontekście firmy, wydziałów i pracowników, analizę fluktuacji i przyczyn zwolnień oraz szczegółowe analizy nieobecności.Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji.

   OBSERWUJ NAS:  


 
Zobacz inne

Nowe wersje systemu