Nowa wersja systemu enova365 2206.3.4

W dniu 26 sierpnia 2022 roku opublikowana została nowa wersja enova365
z numerem 2206.3.4


★NOWOŚCI★

KADRY, PŁACE I HR

 E-wnioski. W Pulpicie Pracownika przygotowano serię wniosków związanych z pracą zdalną:
a) e-wniosek o pracę zdalną,
b) e-wniosek o pracę zdalną - kobieta w ciąży,
c) e-wniosek o pracę zdalną - opiekun osoby niepełnosprawnej,
d) e-wniosek o pracę zdalną - rodzic dziecka do 4 r.ż.,
e) e-wniosek o pracę zdalną okazjonalną,
f) e-wniosek oświadczenie pracownika o warunkach pracy zdalnej,
g) e-wniosek zgłoszenie miejsca wykonywania pracy zdalnej,
h) e-wniosek zlecenie pracy zdalnej.

✦ Praca zdalna. Umożliwiono zdefiniowanie rodzajów pracy zdalnej oraz ewidencji jej okresów w kartotece pracownika. Wprowadzono możliwość odnotowania oświadczenia pracownika o warunkach lokalowo technicznych do świadczenia pracy zdalnej, a także wskazania jej lokalizacji.

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

✦ JPK. W związku z aktualizacją w dniu 18 sierpnia 2022 r. certyfikatu klucza publicznego do szyfrowania klucza szyfrującego środowiska testowego test-e-dokumenty.mf.gov.pl, zaktualizowano certyfikat w systemie. Od tego momentu do szyfrowania klucza szyfrującego w środowisku testowym należy używać nowego certyfikatu.

WORKFLOW

✦ Kreator. Poprawiono działanie powiązań kreatorów w przypadku, gdy zarządzenie dostępnością powiązania oparte było na algorytmie.


Szczegółowy opis usprawnień dostępny jest w ulotce do wersji.

   OBSERWUJ NAS:  


 
Zobacz inne

Nowe wersje systemu