Nowa wersja systemu enova365 2104.2.7

W dniu 28 czerwca 2021 roku wydana została najnowsza wersja systemu enova365 z numerem 2104.2.7.  Wersja wymaga konwersji bazy danych.

Głównym założeniem wersji było udostępnienie mechanizmów, które pozwalają obsłużyć wchodzącą od 1 lipca 2021 roku ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw tj. Pakiet VAT e-commerce.
Wprowadzone  zmiany dotyczą Klientów, któzry posiadają modułu Handel oraz Księgowe oraz prowadzą działalność związaną z handlem transgranicznym. 

Opis wszystkich nowości i zmian zawartych został w ulotce dotyczącej wersji 2104.2.7.
Zobacz inne

Nowe wersje systemu enova365