Hotel Marriott

Sytuacja przed wdrożeniem systemu enova365:

Brak elastyczności: Dotychczasowy system kadrowo-płacowy cechował brak elastyczności, uniemożliwiający pełne dostosowanie do realiów zmieniających się przepisów prawnych.
 
Nie spełniał oczekiwań: W opinii pracowników, utrudniał obsługę, wydłużał czas realizacji zleceń i pracy.
 
Ręczna kontrola: System zamiast automatyzować, wymuszał pracochłonną ręczną kontrolę.
 
Rozproszona praca: Obsługa czasu pracy oparta była na rozproszonych plikach Excel.
POWÓD

Dlaczego enova365?

 • PULPITY PRACOWNICZE - odejście od papierologii na rzecz elektronicznej dokumentacji.
 • ELASTYCZNOŚĆ - indywidualne dostosowanie systemu pod potrzeby użytkowników.
 • ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI - zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 • INTEGRACJA - integracja danych z zewnętrznymi systemami typu: RCP, SAP.

Najważniejsze cele wdrożeniowe systemu:

 • 100% pewność naliczeń płac: Eliminacja ryzyka błędów w zakresie naliczania płac.
 • Migracja danych: Kluczowym elementem wdrożenia było poprawne przemigrowanie danych kadrowo-płacowych dla ponad 500 osób.
 • Automatyzacja procesów: Automatyzacja procesów realizowanych przez dział kadr i płac np. dostarczenie PIT-ów do pracowników za pomocą Pulpitów Pracownika.
 • Zadowolenie klienta: Cały proces wdrożeniowy był prowadzony z założeniem, żeby nie narazić ciągłości działania biznesu klienta.

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE. Dla Hotelu MARRIOTT to duże przedsięwzięcie wymagające zaangażowania zarówno kierownictwa firmy, jak i ścisłej współpracy komórek kadrowo – płacowych. Oprogramowanie enova365 pozwoliło spełnić nie tylko wymogi stawiane przez ustawodawcę wynikające z przepisów ustawy o PPK, ale również wymogi przedsiębiorcy, by wdrożenie nowych przepisów było nie tylko trudne i czasochłonne, ale przede wszystkim efektywne.

WYZWANIE WDROŻENIOWE

Sprawdzam! Czy system dobrze liczy?

Najpoważniejszym testem było próbne naliczenie list płac z różnymi przypadkami nieobecności (choroba, różne rodzaje urlopów), zasiłków i specjalnych wynagrodzeń. Po zakończeniu obliczeń wypłat w poprzednim systemie przeprowadzono tę samą operację dla wybranej grupy w nowym systemie enova365. Ta kontrola zgodności była konieczna, ponieważ algorytmy obliczania wynagrodzenia w nowym systemie nie są wierną kopią algorytmów.

Efekty:

Sprawnie i kompleksowo: obsługa procesów administracyjnych związanych z obsługą kadrową oraz naliczaniem wynagrodzeń.
 
Elektronicznie i skutecznie: obsługa wniosków urlopowych, PIT-11, rozmów okresowych czy pasków wypłat dwustronnie – przez pracowników i przełożonych.
 
Spójna współpraca: sprawny mechanizm eksportu do zewnętrznego systemu księgowego.
 • elastycznie,
 • zgodnie z przepisami,
 • pewniej!

Co dalej?

Główna część wdrożenia została zakończona, ale prace rozwojowe są nadal w toku.

Jaką rolę pełnią systemy BI w dużych przedsiębiorstwach? Połączenie narzędzi BI z systemem ERP w enova365 pomoże efektywnie wykorzystywać informacje, które wcześniej były dla organizacji niewidoczne lub trudne do zlokalizowania. Dzięki wizualizacji wskaźników w module BI enova365 zoptymalizujesz czas, jaki wcześniej poświęcałeś na analizę aktualnej sytuacji swojej firmy.