Nowa wersja systemu enova365 2005.1.1

W module Kadry Płace:
1) Zostały dostosowane deklaracje RCA do nowej wersji programy Płatnik ( metryka z 27 czerwca 2020roku).
2) Zaktualizowane zostały wskaźniki:
- opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki- koronawirus ( 123dni ) 
- opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki - koronawirus ( 109dni ),
- współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1 lipca 2020 roku przyjmuje wartość 108,1%

W obszarze Księgowość, w Ewidencji Środków Pieniężnych:
1) Zostały zaktualizowane od 1 lipca 2020 roku odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Aktualna stopa odsetek wynosi 10,10%.

Nowa Matryca Stawek VAT 
Nowa wersja enova365 jest również zgodna z rozporządzeniem o Nowej Matrycy Stawek VAT. Zmiany dotyczą niektórych towarów objętych dotąd stawkami 5% i 8%. W związku z tym należy zmienić stawki VAT we właściwych katkach towarów enova365 posiada mechanizm wspierający zmianę stawek VAT na kartotece kontrahenta. 

Wszystkie szczegóły można znaleźć w Ulotce dotyczącej zmian w nowej wersji 2005.1.1 z dnia 2.07.2020 

 
Zobacz inne

Nowe wersje systemu