Nowa wersja systemu enova365 2003.1.1

W dniu 3 kwietnia 2020 roku została opublikowana wersja enova365 o numerze 2003.1.1, w której zaimplementowane zostały zmiany wprowadzone ustawami pakietu „Tarczy antykryzysowej”:

  • USTAWA z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
  • USTAWA z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wszystkie szczegóły można znaleźć w Ulotce dotyczącej zmian w nowej wersji 2003.1.1 z dnia 03.04.2020

Zobacz inne

Nowe wersje systemu