Nowa wersja systemu enova365 2001.0.2

Dnia 21 stycznia 2020r. pojawiła się nowa wersja systemu enova365 z numerem 2001.0.2

Wersja 2001.0.2 skierowana jest do firm, które nie płacą, jako zakład pracy zasiłków. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w takiej sytuacji na Deklaracji PIT 11 (25) przychody ze stosunku pracy i zaliczki podatku należy wykazać zawsze w wierszu pierwszym lub drugim.

<Instrukcja wypełniania deklaracji PIT>

Dodatkowe wyjaśnienie do wersji 2001.0.1
Dotyczy deklaracji PIT11(25) dla osób poniżej 26-go roku życia:

W związku z najnowszymi zmianami dotyczącymi wykazywania przychodów ze stosunku pracy oraz zasiłków na deklaracji PIT11 (25) Krajowa Informacja Podatkowa udziela różnych informacji w zakresie wykazywania łącznej kwoty zaliczki podatku dla 26-latków. W systemie enova365 w deklaracji PIT 11 (25) przychody 26-latka wykazujemy w wierszu drugim, a kwotę zasiłku wykazujemy w wierszu 8 natomiast łączną zaliczkę podatku od tych przychodów wykazujemy w wierszu 8 pozycji 68.

<Ulotka-opis zmian do wersji 2001.0.2>
Zobacz inne

Nowe wersje systemu