COM@COM firma informatyczna. Outsourcing IT dla firm.

Rozwiązania informatyczne dla Administracji publicznej

Firma COM@COM świadczy swoje usługi jednostkom budżetowym, stowarzyszeniom oraz innym podmiotom, które swoją działalność finansują ze środków budżetu państwa, umożliwia prowadzenie ewidencji księgowej wg klasyfikacji budżetowej i klasyfikacji zadaniowej.

Jak to działa?

W procesach kadrowych firmy, szczególnie przy dużej liczbie zatrudnionych pracowników, znaczenie ma szybkość wprowadzania danych i dostęp do nich nawet przy kilku tysięcznej bazie. enova365 wspiera zarządzanie zasobami ludzkimi oraz prowadzenie czynności wynikających z ustawowych obowiązków pracodawcy. Prowadzenie kartotek pracowniczych wraz z odbytymi szkoleniami, pozwala szybko odnaleźć potrzebne w firmie kompetencje lub określić je na potrzeby rekrutacji.

Proces biznesowy - od ewidencji dokumentów do wysyłki deklaracji

System ERP enova enova365 - ulotka modułu księgowość.

Zobacz ulotkę Księgowości z przykładem mobilności

Jesteś zainteresowany ofertą?