COM@COM firma informatyczna. Outsourcing IT dla firm.

Co to jest Outsourcing IT?

Outsourcing IT jest to najlepsze rozwiązanie, a zarazem odpowiedź na pytanie – w jaki sposób firmy mogą, bez dodatkowego inwestowania zasobów w potencjał ludzki, drogi sprzęt, czy szkolenia, uzyskać dostęp do najnowszych technologii informatycznych.

Większość Firm, których celem jest zbudowanie za pomocą najnowszych technologii przewagi nad konkurencją, zazwyczaj musi zmierzyć się z solidnym problemem – gdzie szukać i znaleźć środki finansowe, by zapewnić sobie zarówno serwis, jak i bieżącą obsługę informatyczną.

 

W tym miejscu pojawia się Outsourcing IT czyli obsługa informatyczna, która nie tylko pozwala zredukować koszty operacyjne, ale również poprawia jakość i funkcjonowanie działu IT w firmie.

 

Brak środków finansowych przestaje być problemem i wymówką. Najnowsze technologie oraz wparcie ekspertów od informatyki znajdują się bowiem w zasięgu ręki i czekają, by po nie sięgnąć.

Jak działa Outsourcing IT

Działanie Outsourcing IT jest bardzo proste. Koszty związane z zatrudnieniem i wykwalifikowaniem specjalisty rozłożone zostają na wiele firm, którym to ta osoba ma się opiekować. Dodatkowo nie jest to tylko ten jeden człowiek, ale cały zespół specjalistów, dostępnych i gotowych pomóc 24h na dobę.

Dla kogo?

Usługi Outsourcingu IT sprawdzą się w nowoczesnych firmach, potrzebujących elastycznego, kompleksowego rozwiązania IT, które będzie pracowało na rozwój przedsiębiorstwa.

Outsourcing informatyczny jest więc gwarancją nie tylko stałej, ale również korzystnej cenowo obsługi informatycznej.

 

Poleganie na jednym człowieku nie jest już problemem, gdyż zespół specjalistów jest biegły w wielu dziedzinach, a choroba, czy nieobecność jednego członka, w żaden sposób nie wpływają na jakość pracy, czy szybką pomoc.

Potrzeby firmy

1

KROK

2

KROK

3

KROK

REALIZACJA

plan działania

1. SPOTKANIE

Ponad 100

tyle zgłoszeń otrzymujemy

każdego miesiąca od naszych klientów

etap 1

Podczas pierwszego spotkania ustalimy

 1. Twoje potrzeby i cel do którego zmierzamy
 2. Czas na dostarczenie specjalistów.
 3. Ilość potrzebnych specjalistów i ich profil kompetencji.
 4. Harmonogram naszych prac.

elementy,

które otrzymasz

 1. Klauzula poufności
 2. Jasna wizja i strategia działania

plan działania

2. PRZYGOTOWANIE WSPÓŁPRACY:

80%

ZAPYTAŃ NASZYCH KLIENTÓW

REALIZUJEMY W CIĄGU 2-3 GODZIN

etap 2

1. Wybierzemy odpowiedni model współpracy oraz rozliczenia

2. Opracujemy wyliczenie Twoich oszczędności dzięki zastosowaniu outsourcingu

3. Przedstawimy projekt umowy

4. Negocjacje kontraktowe

elementy,

które otrzymasz

 1. Dokładny koszt wynajmu specjalisty.
 2. Umowa o współpracy.

plan działania

3. SPECJALIŚCI

100%

Zadowolenia Nszych Kientów

z outsourcingu

etap 3

 1. Przedstawienie specjalisty, które będzie odpowiedzialny za Państwa zadowolenie informatyczne.
 2. Ustalenie daty rozpoczęcia prac informatycznych.

elementy,

które otrzymasz

 1. Ustalone raportowanie prac.
 2. Gwarantowane terminy rozpoczęcia prac przez specjalistę.

plan działania

4. REALIZACJA

etap 4

 1. Raportowanie wg. ustalonego harmonogramu.
 2. Rozliczanie comiesięczne na podstawie efektywnie przepracowanych godzin.
 3. Ocena okresowa (kwartalna)

elementy,

które otrzymasz

Komunikacja - bezpośrednia i przejrzysta wzajemna wymiana informacji o sukcesach i problemach

 

Elastyczność - monitorowanie i ocena postępów pod kątem ewentualnego wdrożenia dalszych zmian (jeśli będą konieczne)

 

Bezpieczeństwo - stała opieka nad systemami informatycznymi.

 

Doświadczenie - grupa naszych informatyków rozwiązuje na bieżąco każdy problem. Brak przestojów z powodu braku wiedzy.

 

Zewnętrzna firma IT, a etatowy pracownik

Stała opieka zespołu specjalistów

Jeden człowiek, który może chorować, pójść na urlop itp.

Zryczałtowana opłata pozbawiona dodatkowych kosztów, ZUS itp

Wysokie, również pozapłacowe, koszty zatrudnienia etatowego pracownika.

Współpraca zespołu informatyków o różnych specjalizacjach

Konieczność ponoszenia kosztów ciągłych szkoleń.

Ubezpieczenie OC, na wypadek błędu w sztuce

Mocno ograniczona, przez prawo pracy, odpowiedzialność pracownika.

Odejście z pracy pracownika nie stanowi żadnego problemu dla partnera

Możliwość zwolnienia się wyszkolonego na koszt firmy pracownika

Dowolny okres wypowiedzenia umowy partnerskiej

Konieczność zachowania przepisów prawa pracy przy zwalnianiu pracownika.

Gwarancja zachowania tajemnicy kontrahenta (zapisana w prawie)

Możliwość przekazania klientów i tajemnic firmy w przypadku zmiany pracodawcy.

PRACOWNIK ETATOWY

FIRMA ZEWNĘTRZNA

OBSŁUGA INFORMATYCZNA - PAKIETY

STARTER

199*

499*

STANDARD

999*

ULTIMATE

2h

3h

6h

24h

1

2

3

Ilość stacji roboczych

Pomoc telefoniczna / mailowa

Pomoc w siedzibie klienta

Pomoc zdalna

Dyspozycyjność

Czas reakcji

Ilość lokalizacji

Wizyta serwisanta w miesiącu

Administracja serwerem

Doradztwo informatyczne

8-16

8-16

8-16

do 4

4h

8h

8h

8h

4h

1

1-2

3

Jesteś zainteresowany ofertą?