COM@COM firma informatyczna. Outsourcing IT dla firm.

Dla kogo enova365

więcej niż zintegrowany system klasy ERP

Kadrowa w enova365

Firma COM@COM specjalizuje się we wdrożeniach systemów ERP enova365, czyli programu dla firm.

Zadania osoby, która zajmuje się w firmie kwestiami kadr oraz naliczania płac, są niezwykle skomplikowane.  Wiążą się z doskonałą znajomością przepisów prawa, presją czasu, terminowym wypłacaniem wynagrodzeń, rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym. Oprogramowanie enova365 pozwala na zautomatyzowanie wielu czynności osób zajmujących się kadrami, pozwala uniknąć wielu typowo „ludzkich” pomyłek i na czas przygotować wymagane dokumenty.

 

Prosty i czytelny sposób planowania czasu pracy - tworzenie kalendarzy:

Kalendarze pracownicze, które posiadają duże możliwości konfigurowania, pozwalają na zoptymalizowanie czasu pracy, ale również sprawowanie kontroli nad nieobecnościami pracowników, czy systemem limitów.

 

Elastyczny system wynagrodzeń

Program enova365 daje możliwość dowolnego skonfigurowania elementów systemu wynagrodzeń, na przykład wyliczenie netto od brutto, określenie premii od danej grupy składników, czy premii procentowej, premia od obrotu, przeliczenie ryczałtu samochodowego, zajęcia komornicze, czy też elementy z 50% kosztami uzyskania. Istnieje również opcja kopiowania składników wynagrodzeń.

 

Rozbudowany system korekt wypłat

Charakteryzuje się on możliwością dokonania storna płacowego w sytuacjach:

  • źle zaznaczone ubezpieczenia, co zauważono dopiero po wypłacie
  • wypłacenie urlopu wypoczynkowego zamiast zasiłku chorobowego
  • skorygowanie nieobecności ZUS poprzez wyrównanie zasiłków kodami RSA
  • wyrównanie wynagrodzenia chorobowego (po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2008 r.) z włączeniem odsetek od wynagrodzenia i zasiłku chorobowego
  • błędnie wypłacona wysokość wynagrodzenia zasadniczego, premii
  • zrobienie np. korekty wynagrodzenia zasadniczego, w efekcie przeliczają się automatycznie pozostałe elementy.

 

Pełna swoboda w tworzeniu list płatniczych

Definiowanie układu kolumn, dodawanie do widoku kolumn z pełnej listy danych dotyczących danego obiektu, sortowanie po kolumnach, grupowanie, sumowanie, definiowanie kolorowania wierszy i kolumn, definiowanie własnych, dodatkowych widoków list, zapisywanie ustawień dla operatora/roli.

 

Seryjne naliczanie

Duża liczba operacji seryjnych (seryjne naliczanie limitów urlopowych, deklaracji PIT, ZUS, dodawania dodatków aktualizacji pracowników, wyrejestrowanie pracowników raz z rodziną, zmiany wydziału, grupowe wprowadzanie umów cywilnoprawnych)

 

Naliczenie 200 wypłat trwa ok.1,2 minuty (1wypłata/ 0,08s)

 

Gotowe migratory do przenoszenia pełnych danych kadrowo-płacowych z systemu CDN PL oraz CDN PIK, RAKS, OPTIMA, SYMFONIA.

 

 

Dowiedz się więcej

system na miarę

Nowoczesne i skuteczne zarządzanie firmą wymaga elastycznego narzędzia, jakim jest system ERP. Już tysiące polskich firm polegają w pracy na enova365.

Zobacz opinie >>

enova365 w chmurze

Od roku enova365 także jest w technologii chmurowej – dostępnej z każdego miejsca poprzez przeglądarkę i urządzenia mobilne. Prace nad rozwiązaniem trwały 2 lata.

Czytaj dalej >>

testuj za darmo

Chcesz lepiej poznać program? Zobacz wersję demonstracyjną lub umów się na bezpłatną konsultację z partnerem.

 

 

Skontaktuj się z nami >>

moduły enova365

System zbudowany jest z modułów, pojedynczych elementów systemu. Zobacz, które z nich najlepiej odpowiadają potrzebom Twojej firmy.

 

Sprawdź >>

Jesteś zainteresowany ofertą?